Lock

Particularități ale textului poetic

Lock

„Leoaică tânără, iubirea”, de Nichita Stănescu, este o artă poetică neomodernistă a cărei primă publicare a avut loc în volumul „O viziune a sentimentelor”, apărut în anul 1964. Întrucât face parte din prima etapă de creație stănesciană, opera de față înfățișează eul liric ca pe un adolescent al cărui suflet pare a se armoniza cu Universul.

Tema poeziei este iubirea ca factor transformator al întregului univers. Pentru Stănescu, atât dragostea, cât și inspirația artistică apar în manieră violentă și neașteptată în spațiul spiritual al ființei, provocând schimbări ireversibile. Astfel, raportul eului liric cu sine însuși și cu lumea din jurul său se modifică substanțial datorită apariției iubirii asemeni unei leoaice tinere, care acționează intens și impulsiv.

Opera este structurată în trei strofe inegale ca lungime, cărora le corespund trei secvențe poetice. Incipitul revine asupra titlului poeziei, constituind chiar primul vers al acesteia. Astfel, cititorului i se comunică încă de la început viziunea eului liric asupra poeziei și a dragoste...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in