Eseu

Acest eseu este conceput astfel încât să cuprindă cunoștințele esențiale despre poezia „Leoaică tânără, iubirea”, de Nichita Stănescu. Textul este organizat în conformitate cu cerințele pentru examenul de Bacalaureat, astfel încât să îți fie mai ușor să îți însușești informațiile necesare. Eseul cuprinde următoarele: date despre autor și operă, semnificația titlului, tema poeziei, elemente de structură și compoziție, elemente de limbaj, elemente de prozodie.

Eseu

Publicată în anul 1964 în volumul intitulat „O viziune a sentimentelor” și semnat de Nichita Stănescu, poezia „Leoaică tânără, iubirea” evidențiază o viziune inedită și inovatoare asupra sentimentului de dragoste. Întrucât face parte din generația nonconformistă a șaizeciștilor, Stănescu valorifică inovarea în limbaj, precum și originalitatea ideilor și a imaginilor artistice.

Titlul operei reprezintă o metaforă a iubirii, percepută în chipul unei leoaice tinere. Acest simbol sugerează vitalitate, intensitate și forță fizică, dar și spirituală. Pentru Nichita Stănescu, atitudinea față de poezie este aceeași cu cea avută față de iubire, întrucât ambele atrag după sine consecințe drastice. Este vorba de o reconstruire a realității perceptibile, deci, a întregii lumi, zguduite din temelii de apariția bruscă a iubirii.

Tema operei este reprezentată de atitudinea ființei umane în fața iubirii și a inspirației poetice. Întâlnirea cu leoaica este, de fapt, întâlnirea cu poezia: surprinzătoare, intensă și, înainte de toate, transformatoare. Sufletul eului liric este transformat de acest sentiment, care are un efect aparent distrugător, devastator asupra lui, dar, de fapt, este vorba despre o distrugere în virtutea unei reconstruiri.

Poezia conține douăzeci și patru de versuri, dispuse în trei strofe de lungimi inegale. Strofelor le corespund trei secvențe lirice în care ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in