Comentariu

Introducere

În partea introductivă a eseului sau a comentariului despre „Leoaică tânără, iubirea” trebuie să menționezi curentul literar în care este încadrată opera lui Nichita Stănescu. Această precizare este esențială deoarece neomodernismul influențează viziunea despre lume și creație a poetului.

Prin urmare, dacă analizăm poezia „Leoaică tânără, iubirea” observăm că toate elementele compoziționale (tema, titlu…

...

Tema poeziei

Pentru a identifica tema poeziei „Leoaică tânără, iubirea”, trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului. Analizând viziunea stănesciană din primele volume aflăm că poezia de debut are la bază sentimentul, trăirea intensă.

Citind poezia „Leoaică tânără, iubirea” vom observa − chiar pornind de la titlu − faptul că sentimentul suprem este iubirea, eul confesându-se într-o manieră entuziastă, specifică neomodernismului.

Viziunea optimistă și plină de încântare a poetului…

...

Explicația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificație. Astfel, titlul „Leoaică tânără, iubirea” reprezintă o cheie în interpretarea poeziei deoarece aflăm prin intermediul titlului faptul că sentimentul suprem apare corporalizat la nivelul poeziei într-un animal de pradă.

Cu alte cuvinte, titlul anticipează tema poeziei, contribuind la descifrarea semnificațiilor acesteia. Concordanța dintre titlu p…

...

Incipit și final

Secvențele lirice ale poeziei stănesciene sunt părțile din care aceasta este formată. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei.

Astfel, analizând cele trei secvențe lirice din care este compusă poezia, vom identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: oximoron, metaforă, comparație etc.) și vom evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Stănescu.

De asemenea, vom observa relația de simetrie între incipit și final, identificând totodată laitmotivul poeziei (imaginea poetică/ideea care se repetă de mai multe …

...

Motive literare

Motivele literare reprezintă simboluri, imagini, sau idei reluate sau accentuate cu o atitudine insistentă pe parcursul operei. Acestea au o importanță deosebită în transmiterea și definirea mesajului textului. Ele pot reprezenta fie obiecte (ploaia, lacul, luna, izvorul), fie sentimente, culori, acțiuni (motivul zidirii în „Meșterul Manole”, de exemplu), personaje, aforisme sau modele cu originea în mitologii sau legende. 

Exemplu

Leoaica, motivul central al operei, simbolizează atât dragostea, cât și poezia. Ambele constituie forțe impresionante, pe care eul liric nu le poate opri atunci când acestea decid să se apropie de el cu o atitudine feroce. Asemeni artistului, care nu poate stopa forța creatoare și pe cea a inspir…

...

Câmp semantic

Câmpul semantic este format dintr-un grup de cuvinte care au același sens, însă fac parte dintr-o categorie lexicală diferită. 

Exemplu

În „Leoaică tânără, iubirea” întâlnim diverse cuvinte din câmpul lexico-semantic al iubirii. To…

...

Neomodernism

Analizând elementele de compoziție ale poeziei stănesciene observăm faptul că acestea au anumite particularități care fac posibilă încadrarea poeziei în linia neomodernismului. Dacă în introducere este esențial să numim curentul literar căruia îi aparține poezia, în cuprins este de asemenea important să evidențiem amprenta neomodernismului asupra poeziei, oferind exemple relevante în acest sens.

Utilizarea unui limbaj metaforic surprinzător, profunzimea sentimentelor transmise, caracterul confesiv al discursului liric, transformarea abstractului în concret (iubirea-leoaică), inovațiil…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in