Comentariu literar

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Lecția despre cub” este important să menționezi curentul cultural căruia îi aparţine – neomodernismul, dar și statutul său de artă poetică. De asemenea, este esenţial să evidențiezi în introducere importanța pe care această poezie o are pentru opera lui Nichita Stănescu, fiind una dintre cele mai reprezentative poezii ale sale. Aici poți menționa temele abordate și noul limbaj liric neomodernist prezent în această poezie.

Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

„Lecția despre cub” este o poezie publicată de Nichita Stănescu în anul 1979, perioadă de vârf a neomodernismului literar românesc. Poezia deschide volumul „Opere imperfecte”, abordând teme precum procesul de creație, perfecțiune și frumos, dar și raportul dintre creator/ creație și public. În mod simetric, poezia „Lecția desp…

...

Tema

Pentru a realiza o analiză completă a poeziei trebuie să menţionezi informaţii referitoare la tema abordată de autor în textul analizat. Uneori sunt prezente mai multe teme, alteori există o temă principală și mai multe secundare. În cazul de față, tema principală este viziunea autorului asupra procesului de creație, iar temele secundare decurg din aceasta: rolul poetului în societate, viziunea autorului asupra frumosului și asupra perfecțiunii și interacțiunea dintre creator/ creaț…

...

Rezumat

Deși ca versificație poezia Lecția despre cub prezintă o singură strofă, textul poate fi împărțit în două secvențe: cea a procesului de creație, și cea a receptării creației de către public. Există comentarii în care poezia este împărțită în trei secvențe, însă noi considerăm că din punct de vedere tematic împărțirea poeziei în două secțiuni este mai clară. 

Exemplu de rezumat al poeziei Lecția despre cub

Deși poezia este alcătuită dintr-o singură strofă de 13 versuri, din punct de vedere tematic ea poate fi structurată în două secvențe. Prima secvență cuprinde indicațiile didactice ale eului liric cu p…

...

Figuri de stil

Figurile de stil sunt elemente importante ale poeziei, deoarece sunt cel mai adesea încărcate de semnificație și conțin idei importante despre mesajul autorului. În cazul de față, e important să prezinți cu atenție figurile de stil prezente în poezie, pentru că ele sunt și mărci ale neomodernismului. 

Exemplu

Fiind o poezie reprezentativă pe…

...

Prozodie

Orice comentariu despre o poezie trebuie să conțină informații despre prozodia acesteia (vers, strofă, ritm, rimă, accent, măsură). Poezia „Lecția despre sub” are o prozodie simplă, având o singură strofă…

...

Neomodernism

Poezia „Lecția despre cub” aparține curentului literar neomodernist, întrunind majoritatea caracteristicilor acestuia. Poți demonstra apartenența sa la neomodernism făcând trimitere la temele abordate și la limbajul liric utilizat de autor. 

Exemplu

Poezia „Lecția despre cub” este publicată în anul 1979, perioadă de maturitate a curentului literar neomodernist. Aceasta poartă însemne ale neomodernismului printre care se numără temele filozofice abordate și limbajul liri…

...

Artă poetică

Spunem că o poezie este o „artă poetică” atunci când cuprinde crezul poetului, viziunea sa despre creație și despre lume. „Lecția despre cub” este o astfel de poezie, deoarece prin versurile ei autorul ne dezvăluie viziunea sa asupra creației și asupra perfecțiunii. De asemenea, ne mai este prezentată și relația dintre poet și public și diferența de perspectivă a acestora. 

Exemplu

Poezia „Lecția despre cub” este o artă poetică deoarece ne prezintă, prin temele abordate de către autor, viziunea despre lume și creație a lui Nichita Stănescu, precum și perspect…

...

Încheiere

În încheierea eseului sau a comentariului despre poezia „Lecția despre cub” te poți folosi de opinia unui critic literar sau poți relua o idee care a…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in