Comentariu literar

...

Tema

Pentru a realiza o analiză completă a poeziei trebuie să menționezi informații referitoare la tema abordată de autor în textul analizat. Uneori sunt prezente mai multe teme, alteori există o temă principală și mai multe secundare. În cazul de față, tema principală este viziunea autorului asupra procesului de creație, iar temele secundare decurg din aceasta: rolul poetului în societate, viziunea autorului asupra frumosului și asupra perfecțiunii și interacțiunea dintre creator/ creație și public.

Te poți gândi la statutul de artă poetică pe care îl are poezia, deoarece acesta sugerează din start că aceasta se referă la viziunea despre creație și lume a poetului.

Exemplu

Tema principală a poeziei „Lecția despre cub” este prezentarea viziunii despre artă și creație a poetului Nichita Stănescu. Eul liric își asumă rolul de „pedagog” și predă o lecție scurtă despre cum se creează o operă perfectă, frumoasă. Fiind o poezie a curentului neomodernist, viziunea despre creație…

...

Rezumat

Deși ca versificație poezia Lecția despre cub prezintă o singură strofă, textul poate fi împărțit în două secvențe: cea a procesului de creație, și cea a receptării creației de către public. Există comentarii în care poezia este împărțită în trei secvențe, însă noi considerăm că din punct de vedere tematic împărțirea poeziei în două secțiuni este mai clară. 

Exemplu de rezumat al poeziei Lecția despre cub

Deși poezia este alcătuită dintr-o singură strofă de 13 versuri, din punct de vedere tematic ea poate fi structurată în două secvențe. Prima secvență cuprinde indicațiile didactice ale eului liric cu p…

...

Neomodernism

Poezia „Lecția despre cub” aparține curentului literar neomodernist, întrunind majoritatea caracteristicilor acestuia. Poți demonstra apartenența sa la neomodernism făcând trimitere la temele abordate și la limbajul liric utilizat de autor. 

Exemplu

Poezia „Lecția despre cub” este publicată în anul 1979, perioadă de maturitate a curentului literar neomodernist. Aceasta poartă însemne ale neomodernismului printre care se numără temele filozofice abordate și limbajul liri…

...

Artă poetică

Spunem că o poezie este o „artă poetică” atunci când cuprinde crezul poetului, viziunea sa despre creație și despre lume. „Lecția despre cub” este o astfel de poezie, deoarece prin versurile ei autorul ne dezvăluie viziunea sa asupra creației și asupra perfecțiunii. De asemenea, ne mai este prezentată și relația dintre poet și public și diferența de perspectivă a acestora. 

Exemplu

Poezia „Lecția despre cub” este o artă poetică deoarece ne prezintă, prin temele abordate de către autor, viziunea despre lume și creație a lui Nichita Stănescu, precum și perspect…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in