Comentariu

Comentariul poeziei În dulcele stil clasic este un material care sintetizează cele mai importante informații despre poezia lui Nichita Stănescu pentru că tu să poți învăța structurat și eficient. În plus, folosind aceste explicații pentru realizarea unui comentariu îți va fi mult mai ușor să redactezi un eseu conform cerinței și reperelor întâlnite la subiectul III al examenului de Bacalaureat la Ro…

...

...

Tema

Pentru a identifica tema poeziei „În dulcele stil clasic”, trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar şi viziunea despre lume şi viaţă a poetului. Analizând viziunea stănesciană din primele volume aflăm că poezia de debut are la bază sentimentul, trăirea intensă.

Citind poezia „În dulcele stil clasic” vom observa faptul că sentimentul suprem este iubirea. Astfel, putem spune că semnificaţiile întregii poe…

...

Secvențele lirice

Secvenţele lirice ale poeziei stănesciene sunt părţile din care aceasta este formată. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziţionale esenţiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând secvenţele lirice din care este compusă poezia, vom identifica principalele figuri de stil ṣi vom evidenţia semnificaţiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Stănescu.

De asemenea, vom observa relaţia de simetrie între incipit ṣi final, identificând totodată laitmotivul poeziei (imaginea poetică/ideea care se repetă de mai multe ori). În acest fel dăm dovada înţelegerii unor concepte operaţionale importante, realizând conexiuni cu viziunea neomodernistă a poetului.

Exemplu

Din punctul de vedere al compoziţiei, textul poetic este constituit din patru catrene urmate de un vers liber, fiecare strofă fiind o ilustrare a temei poeziei într-o manieră diferită. Poezia poate fi văzută ca o confesiune a eului liric prins în ghearele iubirii, dar și ca o prezentare a crezului poetului și a părerilor sale despre artă. Aşadar, una dintre temele poeziei este iubi…

...

Elementele de versificație (rimă, ritm, măsură)

Analizând elementele de versificaţie ne vom referi la modul în care sunt dispuse versurile, la gruparea strofică și la felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei „În dulcele stil clasic”. Astfel, vom observa faptul că regulile prozodiei clasice nu sunt respectate întocmai întrucât poezia are în componenţa sa ṣi un vers liber.

Ieşind din tiparele prozodiei tradiţionale, elementele de versificaţie stănesciene au un rol important în transmiterea mesajului poetic neomodernist. Nesupunerea, entuziasmul…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in