Comentariu

Comentariul poeziei În dulcele stil clasic este un material care sintetizează cele mai importante informații despre poezia lui Nichita Stănescu pentru că tu să poți învăța structurat și eficient. În plus, folosind aceste explicații pentru realizarea unui comentariu îți va fi mult mai ușor să redactezi un eseu conform cerinței și reperelor întâlnite la subiectul III al examenului de Bacalaureat la Ro…

...

...

Tema

Pentru a identifica tema poeziei „În dulcele stil clasic”, trebuie să avem în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului. Analizând viziunea stănesciană din primele volume aflăm că poezia de debut are la bază sentimentul, trăirea intensă.

Citind poezia „În dulcele stil clasic” vom observa faptul că sentimentul suprem este iubirea. Astfel, putem spune că semnificațiile întregii poe…

...

Secvențele lirice

Secvențele lirice ale poeziei stănesciene sunt părțile din care aceasta este formată. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând secvențele lirice din care este compusă poezia, vom identifica principalele figuri de stil și vom evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Stănescu.

De asemenea, vom observa relația de simetrie între incipit și final, identificând totodată laitmotivul poeziei (imaginea poetică/ideea care se repetă de mai multe ori). În acest fel dăm dovada înțelegerii unor concepte operaționale importante, realizând conexiuni cu viziunea neomodernistă a poetului.

Exemplu

Din punctul de vedere al compoziției, textul poetic este constituit din patru catrene urmate de un vers liber, fiecare strofă fiind o ilustrare a temei poeziei într-o manieră diferită. Poezia poate fi văzută ca o confesiune a eului liric prins în ghearele iubirii, dar și ca o prezentare a crezului poetului și a părerilor sale despre artă. Așadar, una dintre temele poeziei este iubi…

...

Elementele de versificație (rimă, ritm, măsură)

Analizând elementele de versificație ne vom referi la modul în care sunt dispuse versurile, la gruparea strofică și la felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei „În dulcele stil clasic”. Astfel, vom observa faptul că regulile prozodiei clasice nu sunt respectate întocmai întrucât poezia are în componența sa și un vers liber.

Ieșind din tiparele prozodiei tradiționale, elementele de versificație stănesciene au un rol important în transmiterea mesajului poetic neomodernist. Nesupunerea, entuziasmul…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in