Comentariu literar

Introducere

În introducerea unui eseu sau comentariu despre „Emoție de toamnă” trebuie să menționezi apartenența operei la un anumit curent literar, precum ṣi situarea acesteia în cadrul volumului de versuri în care a fost publicată pentru prima dată. Reține faptul că o introducere corespunzătoare va convinge de la bun început profesorul corector de calitatea eseului/ comentariului tău.

Exemplu

Poezia neomodernistă „Emoţie de toamnă”, semnată de Nichita Stănescu, a fost publicată pentru prima dată în anul 1964, în cadrul volumului intitulat „O viziune a senti…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei Emoție de toamnă trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. El nu a fost ales la întâmplare, ci are o deosebită semnificație, oferind o perspectivă originală asupra conștientizării efectelor trecerii timpului. Fiecare cuvânt ce formează titlu…

...

Tema poeziei

Accesând capitolul de mai jos vei găsi suficiente informații pentru a putea include și detalii despre tema poeziei „Emoție de toamnă” de Nichita Stănescu, în eseul pe care îl vei avea de scris.

O analiză completă a oricărui text literar (precum Emoție de toamnă) conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema și motivele literare reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei Emoție de toamnă, avem de-a face cu starea de amărăciune a eului liric, provocată de o dragoste aflată în pragul destrămării.

Exemplu de tratare a temei pentru Emoție de toamnă

Tema poeziei este…

...

Interpretarea textului

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte, verificând cu atenție la sfârșit dacă rezolvarea este completă.

Nu uita că, în cazul poeziei „Emoție de toamnă” trebuie să comentezi fiecare dintre cele două secvențe poetice în parte. Ar fi ideal să reții anumite secvențe din text, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este impor…

...

Prozodie

În ceea ce privește prozodia, este necesar să menționezi numărul de strofe și de versuri conținute de fiecare strofă. De asemenea, trebuie să observi tipul de ritm și felul rimei (încrucișată, împerecheată, îmbrățișată), însă aceasta poate fi inexistentă, caz în care avem de-a face cu versuri albe.

Exemplu

Prozodia este caracteri…

...

Genul liric

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Emoție de toamnă” la genul liric, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestui gen literar: autorul exprimă în mod direct propriile gânduri, idei și sentimente cu ajutorul prezenței eului liric, care, la rândul său, își face simțită prezența în text prin mărci lexico-gramaticale. Modul principal de expunere într-un text liric este fie monologul liric (adresat sau nu), fie descriere artistică. O operă lirică nu prezintă fapte, ori întâmplări, aceasta neputându-se nara (povesti), nici împărți pe momentele subiectului.

Exemplu

Întrucât această poezie se definește drept operă lirică, ea este concepută în versuri, pe parcursul cărora poetul își exprimă în mod direct g…

...

Figuri de stil

Nichita Stănescu este cunoscut în cadrul literaturii române pentru inventivitatea de care a dat dovadă privind adaptarea limbii române la particularitățile limbajul său poetic. Limbajul utilizat de Nichita Stănescu în versurile poeziei „Emoție de toamnă” conferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil. Astfel, poezia este un text expresiv datorită imaginilor create, a figurilor de stil și a limbajului specific lui Stănescu, unde ambiguitatea domină, stimulând imaginația cititorului la nivel lingvistic. Trăirile interioare ale eului liric sunt declanșate de asocierea unor semni…

...

Elegie

În argumentarea apartenenței poeziei „Emoție de toamnă” la specia literară a elegiei, trebuie să ai în vedere trăsăturile principale ale acesteia. Așadar, elegia este o specie a genului liric caracterizată prin exprimarea unui sentiment de tristețe, mergând de la melancolie la durere. Sentimentele elegiace se pot identifica la mai multe specii ale liricii culte. Elegiile pot fi erotice, filosofice, religioase ori patriotice.

Exemplu

Elegia se definește drept specie a genului liric, caracterizată prin exprimarea sentimentelor de tristețe, regret sau melancolie. La inceput, poezia este scrisă in d…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in