Comentariu

...

Tema poeziei

Pentru a putea identifica corect tema unui text literar, este nevoie de o lectură atentă a textului. Apoi, se va încerca încadrarea într-o anumită perioadă de timp, făcându-se legătura cu evenimentele care au avut loc în acea perioadă.

Exemplu

Considerat un inovator al limbajului, poetul abordează diferite teme, însă, în acest text, se oprește la o temă specială: cea a trezirii conștiinței umane. Aceasta se realizează, î…

...

Comentariu pe strofe

În interpretarea versurilor se va ține cont de structura textului, se vor identifica simbolurile centrale și se va prezenta viziunea despre lume a poetului. Este important să se țină cont de tema textului, de tablourile lirice semnificative, și să se prezinte câteva figuri de stil, alături de semnificațiile acestora. 

Exemplu

Strofa întâi prezintă primele semne ale răsăritului de soare, care „atinge” „umerii încă dormind” ai eului liric. Acesta se ridică „din somn ca din mare” în a doua strofă, semn al puterii poeziei de a trezi conștiința umană. Întreg mesajul poetic este concentrat în următoarele versuri: „ scuturându-mi șuvițele căzute pe frunte, visel…

...

Apartenența la curentul literar

Tema, motivele literare, tablourile lirice, simbolurile care apar într-un text literar,  precum și perioada istorică în care acesta a fost scris, ajută la încadrarea operei într-un anumit curent literar. Pentru a argumenta apartenența operei analizate la un anumit curent literar, trebuie să cunoști foarte bine trăsăturile acestuia …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in