Comentariu literar

Introducere

În orice introducere a unui eseu sau comentariu despre „Cu o ușoară nostalgie” trebuie să menționezi apartenența operei la un curent literar, precum ṣi situarea acesteia în cadrul volumului de versuri în care a fost publicată pentru prima dată. Reține faptul că o introducere corespunzătoare va convinge de la bun început profesorul corector de calitatea eseului/ comentariului tău.

Exemplu

Poezia neomodernistă „Cu o uşoară nostalgie” face parte din cel de-al doilea volum de versuri apărut în anul 1964, semnat d…

...

Semnificația titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Cu o ușoară nostalgie” trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. El nu a fost ales la întâmplare, ci are o deosebită semnificație, oferind o perspectivă originală asupra conștientizării trecerii timpului. Fiecare cuvânt ce formează titlul unei opere literare este important și trebuie analizat!

Exemplu

Titlul este alcătuit dintr-o sintagmă ce conține substantivul „nostalgie” și adjectivul „ușoară”. …

...

Teme și motive

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema și motivele literare reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Cu o ușoară nostalgie”, avem de-a face cu teme și abordări tipic moderniste, precum trecerea inevitabilă a timpului și conștientizarea acesteia. Nu uita să faci legătura dintre tema principală și motivele literare întâlnite în text.…

...

Interpretarea versurilor

Recomandăm realizarea comentariului poeziei Cu o ușoară nostalgie ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte, verificând cu atenție la sfârșit dacă rezolvarea este completă. Nu uita că, în cazul poeziei „Cu o ușoară nostalgie” trebuie să comentezi fiecare dintre cele trei secvențe poetice în parte - deci ai nevoie de exercițiu pentru interpretarea versurilor. Ar fi ideal să reții anumite secvențe din text, pentru a le utiliza ca exemple pe parcursul argumentării fiecărei idei. Este important nu doar să enumerăm anumite trăsături ale textului studiat, dar să și demonstrăm prin scurte citate validitatea argumentelor noastre.

Exemplu de interpretarea versurilor din Cu o ușoară nostalgie

Poezia este alcătuită din trei strofe inegale ca lungime (primele două conțin patru versuri, iar cea de-a …

...

Artă poetică

Arta poetică este un concept ce desemnează un set de reguli privind „nașterea“ sau „facerea“ poeziei, ori, în general, tehnica literaturii – cu abordări dinspre genuri sau specii literare, dinspre prozodie, figuri de stil, compoziție, stilistică –, în funcție de doctrinele și dogmele curentului literar căruia î…

...

Elemente de prozodie

În ceea ce privește prozodia, este necesar să menționezi numărul de strofe și de versuri conținute de fiecare strofă. De asemenea, trebuie să observi tipul de ritm și felul rimei (încrucișată, împerecheată, îmbrățișată), însă aceasta poate fi inexistentă, caz în care avem de-a face cu versuri albe.

Exemplu

Poezia este alcătuită din tre…

...

Figuri de stil

Nichita Stănescu este cunoscut în cadrul literaturii române pentru inventivitatea de care a dat dovadă privind adaptarea limbii române la particularitățile limbajul său poetic. Limbajul utilizat de Nichita Stănescu în versurile poeziei „Cu o ușoară nostalgie” conferă o expre…

...

Poezie modernistă

În argumentarea apartenenței poeziei „Cu o ușoară nostalgie” la modernism trebuie să ai în vedere trăsăturile principale ale acestui curent literar. De asemenea, este ideal să plasezi această apartenență în propriul său context, și anume să menționezi faptul că Nichita Stănescu este unul dintre primii autori din generația „șaizeciștilor” neomoderniști, scriitorul făcând tranziția de la literatura modernistă la cea neomodernistă.

Exemplu

Modernismul reprezintă un curent în arta și lite…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in