Eseu

„Către Galateea” este o poezie neomodernistă scrisă de Nichita Stănescu. Este important să te familiarizezi cu această poezie în procesul pregătirii pentru examen. Îți va fi util atât pentru a ilustra neomodernismul în literatura română, cât și pentru analiza unei arte poetice. Eseul de mai jos însumează o mare parte a cunoștințelor pe care trebuie să ți le însușești despre opera de față. Acesta cuprinde: date despre operă, tema și viziunea despre lume, semnificația titlului, apartenența la neomodernism, artă poetică, elemente de structură și compoziție, elemente de prozodie.

Poezia „Către Galateea” este o artă poetică neomodernistă ce abordează problematica relației dintre artist și propria creație. Ea a fost publicată pentru prima dată în anul 1965, în cadrul volumului „Dreptul la timp”, semnat de Nichita Stănescu, cel mai reprezentativ poet român al generației șaizeciste. Pentru literatura română, șaiseziștii reprezintă o generație caracterizată în primul rând de aderarea la curentul literar neomodernist, ca reacție la realismul socialist.

Titlul poeziei face trimitere la legenda lui Pygmalion, sculptorul din Cipru, care s-a îndrăgostit de una dintre creațiile sale – o statuie de fildeş, pe nume Galateea. El o roagă pe zeița Afrodi...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in