Comentariu pe strofe

Citește comentariul pe strofe al poeziei Către Galateea de Nichita Stănescu pentru a înțelege mesajul transmis de către Nichita Stănescu prin intermediul celor trei secvențe.

...

Pe parcursul acestor trei secvențe, tensiunea interioară se amplifică treptat, iar sensul artei este apropiat de divinitate. Genunchiul devine simbolul rugăciunii și se repetă pe parcursul textului, constituind un element de recurenţă, iar gestul adoraţiei se repetă gradat în fiecare strofă.

...

Prima strofă redă, prin enumerații ample, trăsăturile creației artistului, știute numai de către acesta și făurite în forma ideală imaginată de către el: umbra, tăcerile, sânul, mersul, melancolia, inelul. Metafora inelului sugerează două destine îngemănate: cel al artistului și cel al creației sale. Nimeni altcineva nu cunoaște opera într-atât de bine, iar acest lucru permite instalarea unei intimități cu caracter unic, nemaiîntâlnit în alte situații, ceea ce conferă iubirii un caracter excepțional, legendar. Apare ideea îngenunchierii creatorului pe o piatră, imagine aflată în strânsă legătură cu suferința acestuia, indispensabilă actului creator. Eul liric este omniscient, ceea ce se observă prin repetarea adjectivului «tot/toată»: «Îți știu toate timpurile, toate mișcările, toate parfumurile». Jocul dintre «toate tim­purile» și «secunda» sugerează faptul că opera de artă aparține atât eternității, cât și timpului curgător. Odată realizată, creația devine cea care își domină creatorul, uimindu-l și copleșindu-l prin simpla existență.”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in