Comentariu

Îți va fi mult mai ușor să realizezi comentariul poeziei Către Galateea după ce vei citi explicațiile de pe această pagin…

...

Introducere

În introducerea unui eseu sau comentariu despre „Către Galateea” trebuie să menționezi apartenența poeziei la un anumit curent literar, precum ṣi situarea acesteia în cadrul volumului de versuri în care a fost publicată pentru prima dată. Reține faptul că o introducere cuprinzătoare va convinge de la bun început profesorul corector de calitatea eseului/comentariului tău.

Exemplu

Poezia „Către Galateea” face parte din volumul de versuri intitulat „Dreptul la timp”, semnat de Nichita Stănescu. Acesta a fost publicat pentru prima dată în anul 1965, încadrându-se astfel în rândul operelor generației șaizeciste. În literatura română, șaizeciștii sunt o generație caracterizată prin aderarea la curentul literar neomodernist, ca reacție la realismul socialist.

Semnificația titlului

În ceea ce prive…

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar conține în mod obligatoriu informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Către Galateea”, avem de-a face cu teme și abordări tipice lui Nichita Stănescu, precum legătura dintre artist, propria creație, și adesea, rolul iubirii în armonizarea acestei legături. Nu uita să argumentezi cu secvențe și imagini artistice întâlnite în text.

Exemplu

Poezia „Către Galateea” a fost publicată pentru prima dată …

...

Comentariu pe scurt

Recomandăm realizarea comentariului poeziei ținând cont de cerințele enumerate în subiectul de examen. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de fiecare cerință în parte, verificând cu atenție la sfârșit dacă rezolvarea este completă.

Nu uita că, în cazul poeziei „Către Galateea” trebuie să comentezi fiecare dintre cele trei secvențe poetice. Ar fi ideal să reții anumite secvențe din text, pentru a le u…

...

Artă poetică

Arta poetică este un concept ce desemnează un set de reguli privind „nașterea“ sau „facerea“ poeziei, ori, în general, tehnica literaturii – cu abordări dinspre genuri sau specii literare, dinspre prozodie, figuri de stil, compoziție, stilistică –, în funcție de doctrinele și dogmele curentului literar căruia îi aparține opera în cauză.

În redactarea eseului argumentativ referitor la „Către Galateea” e necesar să precizezi că aceasta este o artă poetică. În acest sens vei avea în vedere definiția de mai sus, argumentând, bineînțeles, cu citate din textul stud…

...

Elemente de prozodie

În ceea ce privește elementele de versificație, este necesar să menționezi numărul de strofe, dar ṣi numărul de versuri conținute de fiecare strofă. De asemenea, trebuie să observi tipul de ritm și felul rimei (încrucișată, împerecheată, îmbrățișată, monorimă), cu precizarea că aceasta poate fi și inexistentă, caz…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in