Lock

Comentariu literar

Lock

Introducere

În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Altă matematică” este important să menționezi curentul cultural căruia îi aparține – neomodernismul. De asemenea, este esențial să evidențiezi în introducere importanța pe care această poezie o are pentru opera lui Nichita Stănescu, fiind una dintre cele mai reprezentative poezii ale sale. Aici poți menționa temele abordate și noul limbaj liric neomodernist prezent în această poezie.

Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

„Altă matematică” este o poezie publicată de Nichita Stănescu în anul 1972, perioadă de început a neomodernismului …

...

Tema

Pentru a realiza o analiză completă a poeziei trebuie să menționezi informații referitoare la tema abordată de autor în textul analizat. Uneori sunt prezente mai multe subiecte, alteori există o temă principală și mai multe secundare. În cazul de față tema principală este percepția adevărului prin rațiune versus prin joacă, emoții și iubirea ca mod preferat de cunoaștere a lumii.

Exemplu

Tema principală a poeziei „Altă matematică” este prezentarea viziunii despre artă și creație a poetului Nichita Stănescu. Întocmai precum va face în poeziile sale mai târzii, ca „Lecția despre cub”, și aici eul liric își asumă rolul de „pedagog” și predă o lecție scurtă despre matematică și raportul dintre…

...

Semnificația titlului

Titlul poeziei este deosebit de important în cazul poeziilor neomoderniste, deoarece fiecare cuvânt este încărcat de semnificație. „Altă matematică” rezumă despre ce este vorba în poezie și descrie rolul pe care această poezie îl are. Dacă ții minte tema poeziei amintită mai sus, cea a cunoașterii adevărului și a realității, îți va fi simplu să explici care este semnificația titlului: propunerea unui nou mod de a înțelege realitatea, adevărul.

Exemplu

Titlul poeziei „Altă matematică” este foarte încărcat de simbolistică, în mod caracteristic neomodernismului, de altfel. Folosirea adjectivului nehotărât „altă” ce însoțește substantivul „matematică” denotă intenția autorului de a prezenta în poezie un mod diferit, nou,…

...

Interpretarea strofelor

Poezia este structurată în patru strofe în care eul liric discută despre problema cunoașterii adevărului prin rațiune, joacă, sau iubire. Fiecare strofă conține o fază: 1) prezentarea limitelor cunoașterii raționale; 2) ieșirea cu totul din sfera rațiunii și explorarea potențialului pe care îl au fantezia și absurdul; 3) abordarea subiectului iubirii din cuplu și a integrității sale; 4) alegerea emoțiilor ca mod de a experimenta iubirea, și respingerea rațiunii. 

Exemplu

În prima strofă a poeziei eul liric se folosește de cele patru operațiuni matematice: adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea, pentru a …

...

Figuri de stil

Figurile de stil sunt elemente importante ale poeziei, deoarece sunt cel mai adesea încărcate de semnificație și conțin idei importante despre mesajul autorului. În cazul de față, e important să prezinți cu atenție figurile de stil prezente în poezie, pentru că ele sunt și mărci ale neomodernismului. 

Exemplu

Fiind o poezie reprezentativă pentru curentul literar neomodernist, figurile de stil prezente în poezie sunt deosebite și ne dau atât informații despre mesajul poeziei, cât și despre specificul curentului literar în genere. Autorul inserează, așadar, o serie de asociații semantice surprinzătoare, ermetice: „un inorog ori o pară”, „o conopidă plus un ou,/ face un astragal…”, „o varză împărțită la un steag” etc. Primele două strofe ale poeziei abu…

...

Poezie neomodernistă

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Altă matematică” la neomodernism, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestuia. Poezia „Altă matematică” aparține curentului literar neomodernist, întrunind majoritatea caracteristicilor acestuia. Poți ilustra apartenența sa la neomodernism făcând trimitere la temele abordate și la limbajul liric utilizat de autor. 

Exemplu

Poezia „Altă matematică” este publicată în anul 1972, perioadă de maturizare a curentului literar neomodernist instalat pe scena literară românească în anii ’60. Această poezie poartă însemne ale neomodernismului printre care se numără temele filozofice abordate și limbajul liric adoptat de autor.

Una din trăsăturile fundamentale ale neomodernismului românesc este rezistența la presiunile ideologice făcute de regimul comunist. Nichita…

...

Elemente de versificație

Orice comentariu despre o poezie trebuie să conțină informații despre prozodia acesteia (vers, strofă, ritm, rimă, accent, măsură). Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Poezia „Altă matematică” are o prozodie simplă, având patru strofe și rimă albă, deci secțiunea aceasta nu îți va da ma…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in