Comentariu

...

Tema poeziei

Pentru a putea identifica corect tema unui text literar trebuie făcută o lectură atentă a textului, apoi se va încerca încadrarea într-o anumită perioada de timp, făcându-se legătura cu evenimentele ce au avut loc în acea perioadă.

Exemplu

În cadrul volumului „O viziune a sentimentelor” iubirea este o temă predominată, prezentată în mai multe ipostaze. În poezia „La-nceputul serilor” tema iubirii se îmbină cu tema naturii, cele două se întrepătrund în text, eul …

...

Interpretarea versurilor

În interpretarea versurilor se va ține cont de structura textului, se vor identifica simbolurile centrale și se va prezenta viziunea despre lume a poetului. Este important să se țină cont de tema textului, de tablourile lirice semnificative și să se prezinte câteva figuri de stil.

Exemplu

În prima strofă, eul liric se adresează iubitei, rememorând clipe din trecut, surprinzând în versuri puterea pe care ființa iubită o avea, transformând totul în jur: „Dacă ridicai o mână, se făcea în arbori tăcere./Când mă priveai în ochi, împietrea o clipită”. Prezența iubitei creează o lume nouă, în care totul este posibil, dând putere. Acest sentiment înălțător, iubirea, creează un univers lăuntric eului liric, aspect surprins în cea de-a două strofă: „dacă m-ar fi atins umbra ta foșnitoare,/aș f…

...

Curent literar

Atunci când argumentăm apartenența unui text la un curent literar vom ține cont de particularitățile de construcție ale textului, de temele și motivele abordate. De un real ajutor este să ne informăm despre autorul textului, despre perioada istorică în care a fost scris textul, pentru a putea identifica la nivel teoretic anumite aspecte specifice fiecărui curent literar.

Exemplu

Neomodernismul este un curent literar apărut în România între anii 1960 și anii 1980 care promovează o nouă viziune asupra…

...

Operă lirică

Genul liric cuprinde opere literare scrise în versuri, în care autorul își exprimă în mod direct sentimentele și gândurile prin intermediul procedeelor artistice. Aceste procedee sunt, de regulă, figuri de stil cu ajutorul cărora se creează imagini artistice. Prezența e…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in