Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre viața politică din România postbelică, având în vedere:

- menţionarea a două acțiuni desfășurate în politica internă a statului român, în primul deceniu al perioadei postbelice;  

- prezentarea unui fapt istoric prin care România participă la relațiile internaționale din primul deceniu al perioadei postbelice;  

- precizarea unei cauze a instaurării național-comunismului în România și menţionarea a două fapte istorice  desfășurate de statul român în această perioadă;

- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția politică a României în ultimul deceniu al secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 

Eseu despre viața politică din România postbelică

E...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in