Modele de subiecte | Bac Sociologie 2021

Aici vei putea citi rezolvările noastre pentru modelele de subiecte privind bacul la sociologie din 2021.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  30 de puncte

1. Una dintre transformările care au avut loc în ultimele decenii la nivelul relației familiesocietate este:

a. realizarea căsătoriei ca strategie patrimonială 

b. alegerea partenerului, în vederea căsătoriei, de către familie 

c. intensificarea participării femeii la activități extrafamiliale 

d. creșterea autorității părinților față de descendenți 

2. Un enunț corect cu privire la religie este: 

a. Religia se identifică, încă din Antichitate, cu ateismul. 

b. Religiile au fost și sunt monoteiste în toate societățile. 

c. Religia înseamnă secularizare. 

d. Religia cuprinde un set de credințe, simboluri și practici bazate pe ideea de sacru. 

3. Un partid politic de opoziție ar trebui să: 

a. propună alternative la politicile inițiate de Guvern 

b. susțină necondiționat politicile guvernamentale 

c. militeze pentru desființarea societății civile 

d. mențină puterea guvernamentală cu orice preț 

4. De multe ori, sunt afectați de discriminare oamenii: 

a. ce fac parte din anumite grupuri dezavantajate 

b. care au un loc de muncă stabil 

c. sănătoși din punct de vedere fizic 

d. care aparțin populației majoritare din punct de vedere etnic 

5. În urma discuției cu sindicatul, angajații unei firme decid, în mod organizat, să întrerupă temporar lucrul din cauza faptului că nu și-au primit salariile de mai multe luni. Această situație reprezintă un conflict: 

a. industrial informal 

b. industrial formal 

c. de putere 

d. etnic 

6. Relația de complicitate dintre un funcționar al statului și o persoană care îi oferă acestuia o sumă de bani în schimbul neacordării unei amenzi poate fi considerată: 

a. o stare de sărăcie 

b. o relație de amiciție 

c. un act de corupție 

d. un act de justețe socială

7. Educația atent planificată și controlată, realizată de cadre didactice specializate, având scopuri clare și prestabilite este: 

a. educația formală 

b. educația non-formală 

c. educația informală 

d. educația socială 

8. Într-un stat democratic: 

a. există o distribuire cât mai restrânsă a puterii, între foarte puține persoane și instituții 

b. conducătorul ia toate deciziile cu privire la problemele interne și externe ale țării 

c. sunt consacrate drepturile și libertățile fundamentale ale omului 

d. se promovează o ideologie căreia i se atribuie autoritate absolută și care devine adevărul oficial 

9. La nivelul societății civile se pot înființa: 

a. instituții guvernamentale 

b. organizații non-guvernamentale 

c. instituții ale statului 

d. partide politice aflate la guvernare 

10. Sărăcia constă în: 

a. dare și luare de mită 

b. prietenia dintre părțile implicate într-un proces 

c. furtișaguri comise de minori 

d. absența resurselor necesare traiului decent

Rezolvare:

1. c 

2. d 

3. a 

4. a 

5. b 

6. c 

...

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la procesul de socializare, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la aceasta. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.   12 puncte

a. Socializarea continuă 

 

b. Socializarea politică 

 

c. Școala 

 

d.Resocializarea 

1. Presupune interiorizarea ideilor și normelor politice și dobândirea comportamentului politic. 

2. Este un proces de reintegrare a invididului în sistemul social pe care acesta l-a părăsit, prin reînvățarea normelor și valorilor sociale. 

3. Se derulează pe parcursul vieții, individul asimilând cunoștințe și comportamente ce țin de rolul de cetățean al unei comunități, de angajat la un loc de muncă, de soț, de părinte etc. 

4. Este un proces prin care individul deprinde modele comportamentale, valori sau norme total opuse celor specifice societății în care trăiește. 

5. Contribuie la consolidarea și rafinarea anumitor valori, convingeri, atitudini și comportamente dezirabile și la dobândirea de cunoștințe științifice, într-un cadru formal.

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Delincvența juvenilă este o categorie aparte a delincvenței, iar gravitatea sa este sporită de contrastul dintre imaginea inocenței juvenile și actul reprobabil comis de tânăr. Astfel de manifestări sunt consecința inexistenței sprijinului moral oferit de adult, lipsei de protecție și îngrijire primite în familie, eșecului activității de educație morală primite în școală etc. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia cu cât copilul evoluează către adolescență, cu atât influența adultului se reduce și influența grupului pereche devine determinantă. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia fenomenul corupției nu se referă doar la avantajele obținute în mod necinstit prin exercitarea unei funcții publice, ci și la raportul injust dintre efort, muncă, talent și rezultate. 3 puncte

Rezolvare:

A. 

a. 3

b. 1 

c. 5 

d. 2

B.

1. Delincvența juvenilă este cauzată...

Subiectul al III-lea

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de ipoteză de cercetare. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale grupurilor mari. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de observație sociologică şi de metodă de cercetare, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care în orice grup social, statusurile indivizilor care compun grupul vor prezenta deosebiri, constituind o scară ierarhică de poziţii diferite. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia în viața socială există tendința unor grupuri de a se delimita clar de ceilalți indivizi care nu sunt membri ai grupului. 6 puncte

Rezolvare:

1. Ipoteza de cercetare reprezintă  legătura formulată între variabila-cauză și variabila-efect a subiectului cercetat. Prin cercetare, ipoteza poate fi confirmată sau infirmată.

2. Două caracteristici ale grupurilor mari sunt: numărul mare al membrilor săi...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Modele de subiecte | Bac Sociologie 2021

[1]
Review-urile utilizatorilor
  • 29.05.2021
    Scris de Elev in clasa a 12-a
    foarte bun