Uman

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Dintr-un secol de viață” de Cella Delavrancea.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței la repezeală. 6 puncte

2. Menționează două trăsături fizice ale lui I. L. Caragiale, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte

3. Precizează domeniul cultural în care se manifestă Mateiu Caragiale, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte

4. Explică un motiv pentru care, în viziunea autoarei, I. L. Caragiale scrie cu dificultate. 6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, atitudinea lui I. L. Caragiale față de oamenii de pe strada sa, în timpul șederii la Berlin, așa cu…

...

Subiectul II

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul „Lumina de ieri” de Lucian Blaga, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 10 puncte

Răspuns:

În versurile poeziei „Lumina de ieri”, Lucian Blaga abordează tema timpului, în contextul dorinței depășirii limitelor acestuia. Discursul poetic ia forma unei confesiuni, efect obținut și prin intermed…

...

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje într-un roman postbelic studiat. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele două personaje;

– evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin două episoade/secvențe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru evoluția relației dintre cele două personaje (de exemplu: acțiune, conflict, modalități de caracterizare, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțe ale comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in