Proba orală

Citește textul cu voce tare.

CAPITOLUL I. Principii și dispoziții generale

Articolul 5 – Statul recunoaște oricărei persoane dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, garantând în acest scop:

a) accesul la informația privind mediul, cu respectarea condițiilor de confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare;

b) dreptul de asociere în organizații pentru protecția mediului;

c) dreptul de a fi consultat în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii și a legislației de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor și a programelor;

d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizațiilor pentru protecția mediului, autorităților administrative și/sau judecătorești, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;

e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.

(Legea protecției mediului)

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul citat:

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?

b. Cărui stil funcțional îi aparține textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat cu exemple din textul dat.

c. Ce elemente importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

Răspuns:

a. Având în vedere...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in