Real

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Amintiri” de Garabet Ibrăileanu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

  1. Indică sensul din text al secvenței mă uitam cu jind. 6 puncte
  2. Menționează faptul care duce la schimbarea gazdei de către autor, așa cum reiese din textul dat. 6 puncte
  3. Precizează o trăsătură a anilor evocați de autor, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte
  4. Explică motivul pentru care bacalaureatul îi înspăimânta pe elevi. 6 puncte
  5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, un aspect ce defineşte oamenii mari, așa cum rezultă din textul dat. 6 puncte 

Răspuns:

  1. Sensul secvenței „mă uitam cu jind” poate fi explicat cu …

...

Subiectul al III-lea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Marin Preda. 30 de puncte

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in