Uman - Variantă retrasă

Notă! Primele două subiecte sunt aceleași atât pentru profilul uman, cât și pentru cel real…

...

Subiectul al II-lea

Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă mediul on-line este sau nu o sursă credibilă de informare, raportându-te la experiența personală sau culturală.   

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;  14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.  6 puncte 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 

Răspuns:

În prezent, mediul on-line reprezintă principala sursă de informare a noastră, a tuturor. Principalele motive pentru al…

...

Subiectul al III-lea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două scene/secvenţe comentate;

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Pentru a da un răspuns corect poți alege romanul Maitreyi de Mircea Eliade - Particularități de construcție a unui personaj…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in