Real

Subiectul I

Citește fragmentul din textul „Jurnal” de Tudor Vianu.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

  1. Indică sensul secvenței nu putem trece cu vederea. 6 puncte
  2. Menționează numele unei clădiri supuse procesului de restaurare, prin raportare la textul dat. 6 puncte
  3. Precizează atitudinea autorului în momentul revenirii la Viena, aşa cum reiese din primul paragraf al textului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă. 6 puncte
  4. Explică motivul pentru care spectacolul Tristan şi Isolda îi provoacă autorului nedumerire. 6 puncte
  5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a vienezilor, care se desprinde din textul dat. 6 puncte

Răspuns:

  1. Secvența „nu putem trece cu vederea” indică imposibil…

...

Subiectul al III-lea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui roman al experienţei studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului studiat;

– analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru romanul studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.). 

Răspuns:

Pentru o rezolvare corectă poți opta pentru opera Maitryi de Mircea Eliade - Particularități ale unui roman al exp…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in