Uman

Rezolvarea modelului de subiect propus de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării pentru elevii de la profilul uman, care vor susține proba la limba română a examenului de Bacalaureat 2018 este prima modalitate da a-ți da seama cât ești de pregătit pentru această evaluare. Profesorii noștri au rezolvat cele două subpuncte ale subiectului I, astfel că vei vedea cum trebuie să răspunzi la cele cinci întrebări pe baza textului „Jurnal 1935 – 1944” de Mihail Sebastian, dar și cum poți redacta un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi dacă a învăța un sport este dificil sau nu, raportându-te atât la informațiile din fragmentul primit.

Subiectul al doilea din cadrul modelului de subiect pentru Bacalaureatul din anul 2018, disciplina limba română, profilul uman, are ca cerință prezentarea în minimum 50 de cuvinte, rolului notațiilor autorului în fragmentul din textul „Iertarea” de Ion Băieșu. Profesorii Liceunet au răspuns și la a…

...

Subiectul I 

Citește fragmentul din textul „Jurnal 1935-1944” de Mihail Sebastian.

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text.

Indică sensul secvenței tranșând discuția. 6 puncte

Menționează în ce zi a săptămânii s-a oprit autorul la Predeal. 6 puncte

Precizează momentul zilei în care autorul începe orele de schi, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text. 6 puncte

Explică motivul pentru care, în februarie, în timp ce schiază, autorul nu mai are acea senzație vertiginoasă de zbor fără direcție. 6 puncte

Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a autorului, care se desprinde din al treilea paragraf al textului dat. 6 puncte

Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.

Răspuns:

Secvența tranşând discuţia sugerează încheierea bruscă a unei conversații.

Autorul s-a oprit la Pred…

...

Subiectul II

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul din textul „Iertarea” de Ion Băieșu.

Răspuns:

În fragmentul dat din opera „Iertarea”, de Ion Băieșu, notațiile autorului au multiple roluri. În primul rând, ele introduc cititorul în atmosfera operei, prezentând cadrul în care se desfășoară acțiunea („Interiorul unei c…

...

Subiectul III

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi relația dintre două personaje într-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, moral, psihologic etc. al celor două personaje;

– evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin referire la două episoade/secvențe relevante;

– analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru evoluția relației dintre personaje (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.)

Răspuns:

Pentru o rezolvare corect…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in