Modele de subiecte | Bac Matematică 2022

Rezolvând Modele de Subiecte 2022 la matematică publicate de Ministerul Educației în data de 1 noiembrie 2021 îți va asigura o pregătire mai bună a examenului de Bacalaureat.

Mate-Info

- Subiectul I - 6 probleme cu termeni consecutivi si unei progresii geometrice cu elemente numere reale, funcții de gradul al doilea, ecuații exponențiale, probabilități, elemente de geometrie (coliniaritatea a două drepte și operații cu vectori) și elemente de trigonometrie (determinarea laturii unui triunghi cunoscând unei laturi și măsurile a două dintre unghiuri);

- Subiectul II - o problemă de algebră cu matrice cu elemente numere complexe și determinanți de ordinul 3 (calculul unui determinant de ordinul 3, înmulțirea matricelor, rezolvarea unei ecuații cu matrice) și o problemă de algebră cu legi de compoziție (operații cu legea de compoziție, determinarea elementului neutru al legii de compoziție, demonstrarea unei inegalități);

-  Subiectul III - o problemă de analiză matematică cu derivate și aplicații ale derivatelor (calculul derivatei I a unei funcții, calculul unei limite, puncte de extrem) și o problemă de analiză matematică cu primitive și integrale definite.

Științe ale naturii

- Subiectul I - 6 probleme cu operații cu logaritmi, funcții de gradul I, ecuații cu radicali, probabilități, operații cu vectori, formule trigonometrice;

- Subiectul II - o problemă de algebră cu matrice cu elemente numere reale și determinanți de ordinul 2 (calculul unui determinant de ordinul 2, verificarea inversabilității unei matrice de ordinul 2, rezolvarea unei ecuații matriceale și determinarea inversei unei matrice) și o problemă de algebră cu legi de compoziție (operații și ecuații cu legea de compoziție, determinarea elementului neutru și al elementelor simetrizabile ale legii de compoziție);

-  Subiectul III - o problemă de analiză matematică cu derivate și aplicații ale derivatelor (calculul derivatei I a unei funcții, tangenta la graficul unei funcții într-un punct, studiul bijectivității unei funcții) și o problemă de analiză matematică cu primitive și integrale definite.

Tehnologic

- Subiectul I - 6 probleme cu operații cu numere reale, determinarea coordonatelor punctului de intersecție a două grafice ale unor funcții de gradul I, rezolvarea unei ecuații cu radicali, probabilități, aplicarea unor elemente de geometrie (mijlocul unui segment, lungimea unui segment) în studiul naturii unui triunghi, formule trigonometrice;

- Subiectul II - o problemă de algebră cu matrice și determinanți de ordinul 2 (calculul unor determinanți de ordinul 2, adunare și înmulțirea unor matrice) și o problemă de algebră cu legi de compoziție (operații cu legea de compoziție, element neutru al unei legi de compoziție);

-  Subiectul III - o problemă de analiză matematică cu derivate și aplicații ale derivatelor (calculul derivatei I a unei funcții, calculul unei limite, demonstrarea unei inegalități) și o problemă de analiză matematică cu primitive și integrale definite.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Modele de subiecte | Bac Matematică 2022

[2]
Review-urile utilizatorilor
  • 04.12.2022
    Scris de Elev in clasa a 12-a
  • 26.01.2022
    Scris de Elev in clasa a 12-a