Bacalaureat Istorie 2022 | Modele de subiecte

Citește aici rezolvările modelelor de subiecte pentru bacalaureatul la istorie din 2022!

Subiectul I

30 de puncte

Citiţi, cu atenţie, sursa A și sursa B.

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi un domn regulamentar, precizat în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la Proclamația de la Padeș. 2 puncte 

3. Menţionaţi două spații istorice precizate atât în sursa A, cât și în sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că rușii puteau să intervină în sprijinul românilor și grecilor. 3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentaţi alte două proiecte politice referitoare la statul român modern, elaborate în secolul al XIX-lea, în afara celor precizate în sursa A. 6 puncte 

7. Menţionaţi o asemănare între două acțiuni desfășurate de români în cadrul „crizei orientale‟ din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 4 puncte

Rezolvare

...

6. Alte două proiecte politice referitoare la statul român modern, elaborate în secolul al XIX-lea, sunt: ,,Prințipiile noastre pentru reformarea patriei‟ din anul 1848 și ,,Proclamația de la Islaz‟ din același an.

Programul intitulat ,,Prințipiile noastre pentru reformarea patriei‟ a fost elaborat la Brașov și semnat de un grup de 14 revoluționari, între care îi menționăm pe Costache Negri, ...

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Citiţi cu atenţie sursa aceasta.

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiți un domnitor precizat în sursa dată. 2 puncte 

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi conflictul militar internațional și o caracteristică a acestuia, la care se referă sursa dată. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informații referitoare la Transilvania. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la reprezentanți ai instituției domniei din Țara Românească și din Moldova, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii participă la conflicte militare în a doua jumătate a secolului al XV-lea, în cadrul relațiilor internaționale. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Rezolvare

...

6. Românii participă activ la conflicte militare în a doua jumătate a secolului al XV-lea din cadrul relațiilor internaționale, iar un exemplu elocvent în acest sens l-a constituit lupta de la Vaslui (Podul Înalt) din anul 1475.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre politica internă din România postbelică, având în vedere:

  • menţionarea a două fapte istorice desfășurate în România, în perioada 1946-1950 și a două asemănări între acestea;
  • precizarea constituției adoptate în România, în deceniul șase al secolului al XX-lea și prezentarea unui aspect referitor la aceasta;
  • formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice utilizate în România, în perioada național-comunismului şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre politica internă din România postbelică

După încheierea celui De-al Doilea Război Mondial, România a intrat în sfera de influență a Uniunii Sovietice, în țara noastră instaurându-se un regim politic de tip comunist. Principalii factorii care au favorizat instaurarea regimului comunist în România au fost ocuparea teritoriului României de către armata sovietică la sfârşitul celei de-a doua mari conflagrații mondiale, presiunile făcute de sovietici pe plan intern pentru a aduce Partidul Comunist la putere sau eliminarea treptată a tuturor forţelor democratice.

În acest context, două fapte istorice desfășurate în țara noastră în perioada 1946-1950 au fost falsificarea rezultatului alegerilor din anul 1946 și declanșarea procesului de colectivizare în 1949. Evenimentele care i-au adus la putere pe comunişti s-au succedat foarte rapid. Astfel, în 1944, Partidul Comunist a participat în guvern cu un ministru, apoi cu şapte, iar în 1945 regele Mihai a fost obligat de sovietici să numească un guvern comunist sub conducerea lui Petru Groza. 

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Istorie 2022 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.