Subiectul III

Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre România în secolul al XX-lea, având în vedere:

- prezentarea unui fapt istoric referitor la România, desfășurat în primele două decenii ale secolului al XX-lea; 

- menționarea a două consecințe ale Constituției din 1923

- menționarea câte unei cauze a adoptării Constituției din 1938, respectiv Constituției din 1948;

- precizarea unei asemănări între Constituția din 1952 și Constituția din 1965; 

- formularea unui punct de vedere referitor la participarea României la relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XX-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea relației cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.

Eseu despre România în secolul al XX-lea

La începutul secolului XX România era un stat modern, guvernat după principiile liberalismului. În 1877 are loc Războiul de independență în urma căruia țara noastră nu mai este vasală Imperiului otoman. Acest fapt este recunoscut la Congresul de Pace de la Berlin din 1878. După proclamarea regatului, în 1881, România este considerată una dintre cele mai importante state din zona Europei răsăritene și balca...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in