Subiectul III

Graficul de mai jos se referă la subiectul III A-B si prezintă evoluția debitelor medii lunare ale râului Siret.

A. Precizați: (4 puncte)

1. valoarea maximă a debitului lunar, precum și luna în care se înregistrează;

2. valoarea minimă a debitului lunar, precum și luna în care se înregistrează.

B.  (6 puncte)

1. Calculați diferența dintre debitul maxim și debitul minim.

2. Prezentați o cauză a debitului redus din perioada noiembrie-ianuarie.

3. Prezentați o cauză a cresterii debitului în luna aprilie.

C.  (10 puncte)

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, precizați:

1. numele a trei unități de relief;

2. numele unei ape curgătoare;

3. numele a trei orașe;

4. două resurse de subsol;

5. tipul de climă. 

D. (6 puncte)

Se dă următorul tabel:

1. Calculați bilanțul migratoriu pentru Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

2. Calculați bilanțul migratoriu pentru Polonia.

3. Explicați diferența dintre valorile bilanțului migratoriu din cele două state, în anul 2005. 

E. Tabelului de mai jos prezintă producția totală de energie electrică a Federației Ruse, în anul 2006, precum și producția obținută din energie termică convențională (cărbuni, petrol, gaze naturale), din hidroenergie și din energie nucleară.

1. Explicați ponderea ridicată a energiei termice convenționale în totalul producției de energie electrică a Rusiei.

2. Precizați un avantaj și un dezavantaj al producerii energiei electrice din surse convenționale (cărbuni, petrol, gaze naturale).

Rezolvare

A. 

  1.  

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in