Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unită6i și subunități de relief cu litere, orase cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizați:

1. numele orasului marcat, pe hartă, cu numărul 3;

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 9.            4 puncte

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos:

1. Lacuri glaciare se găsesc în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește ...

3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește ...            6 puncte

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos:

1. Influențe climatice pontice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A 

b. D 

c. F 

d. G            2 puncte

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12:

a. este amenajat hidroenergetic 

b. izvorăște din Grupa Făgăraș

c. străbate orașul Sibiu 

d. se varsă în Jiu            2 puncte

3. Un combinat siderurgic se află în orasul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4            2 puncte

4. Solurile din clasa molisoluri (de tip cernoziom) sunt caracteristice subunității de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A

b. B 

c. D 

d. F            2 puncte

5. Este un piemont unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A 

b. C 

c. D 

d. H            2 puncte

D. Prezentați două deosebiri și o asemănare între relieful subunității marcate, pe hartă, cu litera E și relieful subunității marcate, pe hartă, cu litera F.

Nota 1: Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor si a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi prezentate comparativ si nu separat. 6 puncte

E. Prezentați:

1. o cauză care explică frecvența mai mare a hidrocentralelor în regiunile montane, decât în regiunile de câmpie;

2. o cauză care explică diferența de temperatură medie anuală de peste 2ºC, între sudul si nordul țării.            4 puncte

Rezolvare

A.

  1. ...

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in