Subiectul III

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția numărului de locuitori pe sexe, în perioada 2008-2016, în Uniunea Europeană.        

Sursa: Eurostat 

A. Precizați:

1. anul în care s-a înregistrat cel mai mic număr de persoane de sex feminin și numărul acestora;

2. anul în care s-a înregistrat cel mai mare număr de persoane de sex masculin și numărul acestora.

B.

1. Calculați populația totală a Uniunii Europene în anul 2016.

2. Calculați cu cât a crescut numărul persoanelor de sex feminin între anii 2008-2016.

3. Calculați diferența dintre numărul persoanelor de sex feminin și numărul persoanelor de sex masculin, în anul 2016.             6 puncte 
 

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:

1. numele a două unităţi de relief;

2. numele unei mări la care are ieșire;

3. numele unui curs de apă;

4. numele a trei oraşe, altele decât capitala;

5. două resurse de subsol;

6. tipul de climă.     

D. Tabelul de mai jos prezintă structura fondului funciar* pentru trei județe din România, în anul 2013.

*fond funciar = totalitatea suprafețelor de teren aflate între granițele unei țări sau ale unei unități administrativteritoriale 

1. Explicați faptul că terenul arabil ocupă suprafețe mari în județul Călărași.

2. Prezentați un factor natural care determină existența unor suprafeţe mari ocupate cu pășuni și fânețe în județul Harghita.

3. Prezentați un factor natural care favorizează existența unor suprafeţe pomi-viticole mari în județul Vrancea.                         6 puncte 

E.  La nivelul Uniunii Europene, 5% din numărul persoanelor active lucrează în agricultură. În România, 29,4% din numărul persoanelor active lucrează în acest sector economic.  Prezentați două cauze care explică procentul ridicat de persoane care lucrează în agricultură în România.             4 puncte 

Rezolvare

A.

  1. 2008, 2...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in