Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.  

A. Precizaţi:  

1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 11;  

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 2.         4 puncte 
 
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ...

2. Orașul Botoșani este situat în subunitatea de relief  marcată, pe hartă, cu litera ...

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește ...                6 puncte 
 
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 străbate orașul:

a. Deva       b. Drobeta-Turnu Severin        c. Reșița         d. Timișoara         2 puncte

2. Solurile din clasa molisoluri (tip cernoziom) ocupă suprafețe întinse în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A          b. C          c. D          d. H         2 puncte

3. Lacuri glaciare s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C           b. E           c. F           d. H          2 puncte

4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:

a. Alexandria          b. Călărași          c. Giurgiu           d. Slobozia         2 puncte

5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește:

a. Crișul Alb           b. Crișul Negru         c. Crișul Repede         d. Someș         2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera  G.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.                     6 puncte 
 
E. Prezentați două cauze ale scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990.                        4 puncte 

Rezolvare

A.

  1. 11 - Arad
  2. 2 -...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in