Subiectul I

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

A. Precizaţi:

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera J;

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2.       4 puncte 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Orașul Sofia este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera ...

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numește ...

3. Orașul-capitală Atena este marcat, pe hartă, cu numărul ...       6 puncte 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numește:

a. Helsinki      b. Oslo       c. Tallinn        d. Vilnius           2 puncte 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera I se numește:

a. Austria        b. Cehia        c. Slovacia       d. Slovenia         2 puncte

3. Cărbuni, petrol și gaze naturale se exploatează de pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 10        b. 13        c. 14        d. 15            2 puncte

4. Munții Pădurea Neagră se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. A        b. B         c. E        d. F            2 puncte

5. Fluviile Sena și Loire (Loara) străbat teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:

a. B         b. F        c. G         d. J             2 puncte 
 
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H.  

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.                       6 puncte 
 
E. Prezentați doi factori care determină obținerea unor producții mari de citrice, măsline și struguri în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă cu numărul 10.      4 puncte

Rezolvare

A.

1. J - Portugalia

2. 2 - ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in