Modele de subiecte | Bac Filosofie 2021

Citește aici rezolvările pentru modelele de subiecte la bacul la filosofie din 2021!

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 30 de puncte

1. În viziunea lui L. Blaga, sensul existenței ființei umane constă în: 

a. împlinirea naturii sale sociale 

b. revelarea misterului, prin creație 

c. acțiunile săvârșite din datorie 

d. lupta pentru conservarea speciei 

2. La întrebarea „Care acțiuni sunt bune și care sunt rele?” răspunde: 

a. epistemologia 

b. estetica 

c. gnoseologia 

d. morala 

3. Nu constituie o problemă de etică aplicată: 

a. clonarea 

b. avortul 

c. căutarea sensului vieții 

d. eutanasia pasivă 

4. Libertatea negativă presupune: 

a. existența condițiilor necesare pentru atingerea scopurilor individuale 

b. restrângerea intervenției statului în sfera vieții individuale la un nivel minim

c. implicarea în acțiuni dăunătoare ordinii social-politice 

d. intervenția amplă a statului în sfera vieții individuale 

5. J. P. Sartre consideră că: 

a. omul este un lucru ce cugetă 

b. omul este rezultatul propriilor sale alegeri 

c. sensul existenței ființei umane este acela de a trăi în comunitate, alături de semeni

d. sensul existenței ființei umane este apropierea de Dumnezeu 

6. Responsabilitatea social-politică presupune: 

a. asumarea consecințelor încălcării constrângerilor naturale 

b. abuzul de putere al statului 

c. cedarea libertății în schimbul unor drepturi 

d. respectarea legilor și suportarea consecințelor, în cazul încălcării lor 

7. Derivarea principiilor morale din analiza faptelor individuale este un demers specific eticii: 

a. deontologice 

b. hedoniste 

c. aplicate 

d. eudaimoniste

8. Potrivit concepției lui J. St. Mill, libertatea individuală poate fi diminuată în mod legitim în situația în care: 

a. se încearcă subordonarea societății civile 

b. se instaurează un regim politic dictatorial 

c. se dorește creșterea autorității politice 

d. se previne încălcarea libertății celorlalți 

9. Valoarea morală a unei acțiuni ce are la bază imperativul categoric este dată de: 

a. maxima de care este determinată 

b. scopul către care tinde 

c. mijloacele folosite pentru atingerea scopului 

d. o voință care își are principiul acțiunii în ceva străin ei 

10. Responsabilitatea social-politică este expresia: 

a. dreptului individului de a acționa fără nici un fel de constrângeri 

b. dreptului fiecărei persoane de a-și urmări propriile interese, indiferent de ceilalți 

c. absenței liberului arbitru 

d. capacității individului de a lua decizii raționale

Rezolvare:

1. b 

2. d 

3. c

4. b 

5. b 

6. d

7. c 

8...

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice filosofiei morale, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.  16 puncte

a. Etica eudaimonistă 

b. Datoria 

c. Principiul Celei Mai Mari Fericiri 

d. Etica relațiilor de afaceri

1. Este fundamentul moralei, în utilitarism. 

2. Constituie o problemă de etică aplicată. 

3. Consideră că cel mai mare bine pentru om constă în activitatea practică guvernată de preceptele morale ale rațiunii. 

4. Identifică fericirea cu respectarea unor valori religioase revelate. 

5. Exprimă respectul necondiționat pentru legea morală rațională, în etica deontologică.

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia plăcerea este binele suprem pentru om. 8 puncte 

C. Construiți un exemplu de acțiune considerată morală, din perspectiva eticii deontologice. 6 puncte

Rezolvare:

A.

a-3

b-5

c-1

d-2

B.

Teoriile care susțin că plăcerea este binele suprem ...

Subiectul al III-lea

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Glaucon: Că cei ce practică dreptatea o fac fără voie, din pricina neputinței de a face nedreptăți, am înțelege lesne, dacă ne-am gândi în felul următor: să dăm și dreptului și celui nedrept îngăduința să facă ce vor și apoi să-i urmărim privind încotro îi va duce pofta fiecăruia. Ei bine, îl vom prinde pe omul cel drept în flagrant delict, îndreptându-se spre aceeași țintă ca omul nedrept datorită poftei de a avea mai mult, pe care orice fire o urmărește ca pe un bine – doar legea și forța o conduc spre prețuirea egalității (…). (Platon, Republica) 

Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Identificați teza filosofică la care face referire textul dat. 4 puncte 

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii dreptate și lege, utilizând termenii menționați în sens filosofic. 10 puncte 

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte

B. Având în vedere teza lui Aristotel, potrivit căreia omul este, prin natura sa, o ființă socială

1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentate în enunț. 6 puncte 

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care cunoașterea, de către un adolescent, a unor perspective/teorii filosofice cu privire la natura umană, poate contribui la dezvoltarea atitudinii critice a acestuia față de valoarea și certitudinea cunoștințelor sale despre om. 4 puncte

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Modele de subiecte | Bac Filosofie 2021

[1]
Review-urile utilizatorilor
  • 21.06.2021
    Scris de Elev in clasa a 12-a