Bac Anatomie 2022 | Modele de subiecte

Citește aici rezolvările modelului de subiecte pentru bacalaureatul la Anatomie din 2022!

Subiectul I

A 4 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 

Segmentul central al analizatorului ............ este reprezentat de ............ . 

B 6 puncte 

Numiţi două căi ascendente cu rol în realizarea funcției de conducere a măduvei spinării; asociaţi fiecare cale de conducere numită cu rolul său. 

C 10 puncte 

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Hormon hipofizar este: 

a) ADH-ul 

b) insulina 

c) STH-ul 

d) tiroxina 

2. Sângele din ventriculul drept al inimii este preluat de: 

a) artera pulmonară 

b) artera aortă 

c) venele cave 

d) venele pulmonare 

3. Urina se formează în: 

a) nefron 

b) ureter 

c) uretră 

d) vezica urinară 

4. Anexita este afecţiune a sistemului: 

a) digestiv 

b) excretor 

c) muscular 

d) reproducător 

5. Stomacul: 

a) are rol în emulsionarea grăsimilor 

b) participă la descompunerea glucozei în amidon 

c) reprezintă segmentul final al digestiei alimentelor 

d) secretă un suc digestiv care conţine enzime

D 10 puncte 

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Mixedemul este disfuncție endocrină. 

2. Fotoreceptorii sunt reprezentați de celulele ciliate din structura organului Corti. 

3. Ovulul este glanda reproducătoare feminină.

Rezolvare

1. Segmentul central al analizatorului vizual este reprezentat de aria vizuală din lobul occipital.

2. Fasciculul spinotalamic anterior – conduce sensibilitatea tactilă grosieră

Fasciculul spinotalamic lateral – conduce sensibilitatea termică și dureroasă

3. 1c; 2a; 3a; 4d; 5d.

4. 1A.

2 F. Varianta corectă: Receptorii 

...

Subiectul al II-lea

A 18 puncte 

Procesul de biosinteză proteică la eucariote se realizează cu participarea mai multor tipuri de ARN. 

a) Precizați două tipuri de acizi ribonucleici implicați în procesul de biosinteză proteică la eucariote și o asemănare între cele două tipuri de acizi ribonucleici. 

b) Sinteza unei enzime digestive se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 778 nucleotide, dintre care 226 conţin adenină. 

Stabiliţi următoarele:

  • numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
  • numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
  • secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: CGCAAT.

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

B 12 puncte 

Doi pacienţi ai unui spital au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Grupele de sânge ale celor doi pacienți sunt: B şi Rh pozitiv, AB și Rh negativ. La spital se prezintă rude ale pacienților în vederea donării de sânge. Aceștia au următoarele grupe de sânge: O și Rh negativ, A și Rh pozitiv, AB și Rh pozitiv. 

Stabiliţi următoarele: 

a) grupa/grupele de sânge ale donatorilor comuni pentru cei doi pacienți; motivați răspunsul dat; 

b) antigenul/aglutinogenul și aglutinina/anticorpul din sângele unei persoane cu grupa de sânge B; 

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh. 

d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Rezolvare

...

B.

a) Grupa de sânge a donatorului comun pentru cei doi pacienți este grupa O și Rh negativ. Grupa de sânge O este donator universal, deoarece nu prezintă aglutinogene pe suprafața hematiilor. Cei cu Rh negativ pot fi donatori atât pentru cei cu Rh negativ, cât și pentru cei cu Rh pozitiv, deoarece nu au anticorpi anti Rh(D) în plasma.

...

Subiectul al III-lea

1. 14 puncte 

Respirația, una dintre funcțiile vitale ale organismului uman, este realizată cu participarea sistemului respirator. 

a) Precizați cele trei volume respiratorii din care este alcătuită capacitatea vitală. 

b) Explicați afirmaţia următoare: „Mușchiul diafragma are rol în realizarea schimbului de gaze respiratorii dintre organism și mediul extern”. 

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

  • Gripa
  • Expirația

2. 16 puncte 

Sistemele nervos, osos și muscular participă la realizarea funcțiilor de relație ale organismului uman.

a) Precizaţi relaţia dintre mușchi și oase, în realizarea mișcării organismului uman. 

b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Majoritatea viscerelor au inervație vegetativă dublă, simpatică și parasimpatică”. 

c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Sistemul muscular – noțiuni elementare de igienă și de patologie”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

  • enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
  • construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Rezolvare

...

2.

a) Mișcarea este rezultatul interacțiunii dintre sistemul osos – partea pasivă și sistemul muscular – partea activă. Oasele au rolul unei carcase rigide, de care se prind mușchii prin intermediul tendoanelor. Contracția sau relaxarea unui mușchi va duce la scăderea sau creșterea distanței dintre două oase, acest fenoment stând la...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Anatomie 2022 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.