Comentariu

...

Tema și viziunea despre lume

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema și viziunea despre lume reflectate în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul romanului „Mizerabilii”, este vorba cu precădere despre problemele secolului și despre degradarea umană petrecută sub presiune socială.

Exemplu

Tema romanului este reprezentată de marile probleme ale secolului, alături de motivele pentru care, sub o presiune socială perpetuă, se produce degradarea umană. Victor Hugo imprimă viziunea sa asupra romanul…

...

Rezumatul pe scurt

Recomandăm realizarea rezumatului romanului ținând cont de structura sa, și accentuând doar cele mai importante elemente, având în vedere faptul că romanul are o întindere mai lungă decât alte opere literare. Astfel, în redactarea acestui rezumat vei stabili cu atenție întâmplările-cheie petrecute de-a lungul romanului.

Exemplu

Romanul debutează cu întâlnirea dintre episcopul Bienvenu, și un ocnaș evadat, care apare la ușa lui cerând mâncare și un acoperiș deasupra capului. Bienvenu trăiește la Digne alături de sora sa, Baptistine, și era cunoscut pentru bunătatea și generozitatea lui. Spre uimirea ocnașului, c…

...

Caracterizarea personajelor

Dintre toate personajele romanului, cel care se bucură de cel mai complex portret este Jean Valjean, protagonistul. În caracterizarea acestui personaj este important să menționezi faptul că acesta este tipic romantic, fiind, de asemenea, construit conform tipologiei „păcătosului mântuit”. În redactarea caracterizării vei avea în vedere stabilirea tipologiei personajului (principal/secundar, masculin/feminin, individual/colectiv), precum și modalitățile de caracterizare a acestuia (directă/indirectă). 

Exemplu

Jean Valjean este protagonistul romanului „Mizerabilii”, de Victor Hugo. Personaj romantic, principal, masculin, individual, acesta este inspirat dintr-un model real, fiind construit conform tipologiei „păcătosului mântuit”. El este caracterizat atât în mod direct, cât și indirect, trăsăturile sale reieșind mai ales din vorbele, faptele personajului, precum și din relația acestuia cu celelalte personaje.
[...]
O f…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in