Comentariu literar

Introducere

 În partea de început a oricărui eseu sau comentariu despre „Levantul” este important să menționezi curentul cultural căruia îi aparţine, postmodernismul, dar și faptul că este a doua epopee faimoasă în literatura română, după „Țiganiada” lui Ion Budai-Deleanu. De asemenea, este esenţial să evidențiezi în introducere importanța pe care această poezie o are pentru opera lui Mircea Cărtărescu, fiind una dintre cele mai deosebite opere ale sale. Aici poți menționa temele abordate și trăsăturile postmoderniste ale poemului.

Ține minte: o introducere bine scrisă va impresiona profesorul încă de la început și îți va asigura un punctaj mai mare.

Exemplu

„Levantul” este un poem scris de Mircea Cărtărescu în anul 1988, dar publicat în 1990 în București. Structura sa este compusă din 12 cânturi ce prezintă povestea lui Manoil și a trupei sale de căuzași, care pornesc spre București pentru a-l detrona pe tir…

...

Tema

Pentru a realiza o analiză completă a poeziei trebuie să menţionezi informaţii referitoare la tema abordată de autor în textul analizat. Uneori sunt prezente mai multe teme, alteori există o temă principală și mai multe secundare. În cazul de față tema principală este fatalismul revoluțiilor, deșertăciunea speranței că lumea va fi cândva guvernată de dreptate, libertate și egalitate. Mai este prezentă tema refugierii în poezie, în creație și fantastic. E suficient să te gândești la firul narativ al poemului pentru a deduce aceste ma…

...

Semnificaţia titlului

Poemul lui Cărtărescu are un titlu simplu, ce amintește de epopeele antice. „Levantul” este numele unui teritoriu pe care locuiesc mai multe popoare supuse de tiranul Vodă. Cărtărescu optează pentru acest titlu pentru a sublinia caracterul oriental al operei și pentru a legitima limbajul arhaic presărat de cuvinte din alte limbi (turcă, greacă, latină) folosit de personajele din poem. Mai mult, fiind un poem declarat oriental, autorul justifică alegerile stilistice pe care le face și tehnica literară pentru care optează.

Exemplu

Păstrând tradiția epopeelor antice, Cărtărescu pune în titlul poe…

...

Rezumat pe scurt

Poemul „Levantul” este structurat în 12 cânturi, însă rezumarea fiecăruia dintre ele ar fi greoaie, plină de prea multe detalii și neclară. Noi îți sugerăm să împarți rezumatul tău în trei părți: 1) introducerea personajelor și plecarea la drum spre București, 2) vizita pe insula Ampotrofagului, zborul cu balonul și eșuarea acestuia pe insula H unde eroii găsesc grota Hyacintei, și în cele din urmă 3) confruntarea cu Vodă, alegerea unui nou domnitor și vizita făcută în casa autorului.

Exemplu

Poemul prezintă misiunea pe care și-o asumă tânărul poet Manoil, sora sa Zenaida, piratul Iaurta Chiorul și însoțitorii acestora de a-l răsturna pe tiranul Vodă ce a supus Levantul. Deși inițial Iaurta dorește să îl prădeze pe Manoil și să îl facă slujitorul său, cei doi devin frați de cruce după ce piratul află că tânărul poet a fost coleg la Cambridge, cu fiul său, Zotalis. Li se alătură Zenaida, cu care Manoil se întâlnește în Elada, …

...

Personaje

În orice comentariu despre „Levantul” este foarte important să prezinți pe scurt personajele principale, deoarece simbolistica acestora este esențială în completarea tabloului general al poemului. În realizarea caracterizării acestora trebuie să ai în vedere metodele de caracterizare (directă, indirectă), precum ṣi trăsăturile fizice ṣi morale evidenţiate prin intermediul acestor procedee. Nu uita să exemplifici trăsăturile conturate prin referire la textul poemului.

Exemplu

Personajul principal al poemului este Manoil, un june poet, un tânăr curajos, care își pune sabia în slujba poporului său, dorind să-l elibereze de sub tirania unui Vodă crud. Manoil…

...

Postmodernism

O altă dimensiune esențială a oricărui comentariu sau eseu despre „Levantul” este demonstrarea apartenenței sale la curentul literar postmodernist. Subiectul este unul foarte vast, poemul fiind una din nestematele literaturii postmoderne românești, însă te poți ghida în elaborarea comentariului tău după câteva linii principale: 1) narativitatea poemului, prozaicizarea lirismului și explorarea oralității și a limbajului cotidian, 2) satirizarea unor teme romantice precum lupta pentru popor, idealismul revoluționar, 3) deturnarea raportului tradițional autor-narator-personaje. 

Exemplu

„Levantul” este o operă postmodernistă prin excelență, autorul asumându-și această alegere în mod explicit, chiar și în corpul poemului: „Ce-n postmodernist opuscul te cufundă-n reverii”, „…trebuie să spun ceva inteligent despre postmodernism”. Există o mulțime de trăsături postmoderniste ce pot fi regăsite și în această operă, cum ar fi prozaicizarea lirismului și explorarea oralității și a limbajul…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in