Particularitățile povestirii

Povestirea este o specie a genului epic, în proză, de dimensiuni medii (asemănătoare cu cele ale nuvelei), mai ample decât cele ale schiței, dar și mai restrânse decât cele ale romanului. În povestire, accentul cade pe acțiune, în detrimentul personajelor, în timp ce naratorul este martor la evenimentele relatate sau chiar participant la acestea.

Particularitățile povestirii se regăsesc în „Hanu’ Ancuței”, una dintre capodoperele sadoveniene aparținând perioadei interbelice. Publicat în anul 1928, volumul „Hanu’ Ancuței” cuprinde nouă povestiri relatate în același loc, la Hanul Ancuţei. Cei care povestesc sunt drumeții, ţărani moldoveni care opreau la han pentru a se odihni și a petrece.

Chiar dacă temele povestirilor care compun volumul „Hanu’ Ancuței” variază, unitatea tematică a volumului este oferită de tema comună a timpului. Schimbarea continuă a tot ceea ce există pe Pământ intră în opoziție cu o constantă care învinge timpul. Această viziune despre lume implică și nevoia de comunicare instalată între oameni. Aceasta nu dispare în ciuda trecerii timpului, întrucât mereu va exista posibilitatea învățării unora de la ce...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in