Particularități ale romanului realist interbelic

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este un roman complex, întrucât se încadrează în varii categorii. Astfel, el este un roman realist, social, tradițional, inițiatic, precum și un roman al transhumanței. Publicat pentru prima dată în anul 1930, „Baltagul” a fost denumit de către criticul literar George Călinescu „poem al naturii și al sufletului omului simplu, o «Mioriță» în dimensiuni mari”.

Tema principală a romanului este reprezentată de spiritul satului românesc și cel al țăranului moldovean, aflat în postura de păstrător al tradițiilor și al principiilor care conturează specificul național. Ca tematici secundare, apar în „Baltagul”: viața pastorală, legătura puternică dintre om și natură, miturile, precum și iubirea. În prim-plan se situează căutarea și sancționarea ucigașilor lui Nechifor Lipan.

Opera este structurată în șaisprezece capitole, pe parcursul cărora se urmăresc doi indicatori principali. În primul rând, este vorba despre caracterul realist al romanului, oferit de re...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in