Particularități ale romanului realist interbelic

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este un roman complex, întrucât se încadrează în varii categorii. Astfel, el este un roman realist, social, tradițional, inițiatic, precum și un roman al transhumanței. Publicat pentru prima dată în anul 1930, „Baltagul” a fost denumit de către criticul literar George Călinescu „poem al naturii și al sufletului omului simplu, o «Mioriță» în dimensiuni mari”.

Tema principală a romanului este reprezentată de spiritul satului românesc și cel al țăranului moldovean, aflat în postura de păstrător al tradițiilor și al principiilor care conturează specificul național. Ca tematici secundare, apar în „Baltagul”: viața pastorală, legătura puternică dintre om și natură, miturile, precum și iubirea. În prim-plan se situează căutarea și sancționarea ucigașilor lui Nechifor Lipan.

Opera este structurată în șaisprezece capitole, pe parcursul cărora se urmăresc doi indicatori principali. În primul rând, este vorba despre caracterul realist al romanului, oferit de recrearea monografică a lumii pastorale și de călătoria în căutarea adevărului. În al doilea rând, avem de-a face cu aspectul mitic, reprezentat de sensul ritual al faptelor personajului principal. Perspectiva mitică înglobează modalitatea de înțelegere a lumii de către personajele romanului, obiceiurile lumii pastorale, precum și legătura dintre om și natură, alături de mitul marii treceri. Acțiunea romanului este strâns legată de o serie de sărbători importante din calendarul crești...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in