Lock

Critică literară

Lock

Fiind atât un roman al experienței, cât și un roman social, mitic, al transhumanței, tradiționalist și realist, „Baltagul” se bucură de o vastă complexitate. Prima publicare a operei a avut loc în anul 1930, aceasta fiind primită călduros de către majoritatea criticilor, aceștia căzând de acord asupra faptului că romanul de față reprezintă o adevărată capodoperă a lui Mihail Sadoveanu

În remarcabila sa lucrare, „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, George Călinescu își exprimă admirația și aprecierea profundă pentru romanul lui Sadoveanu. Catalogând lucrarea de față drept „una din cele mai bune scrieri ale lui Mihail Sadoveanu”, Călinescu își exprimă dezacordul față de perspectiva unora dintre admiratorii romanului. Astfel, criticul argumentează că opera nu trebuie înțeleasă ca reprezentând realități individuale, întrucât chiar și Vitoria Lipan este „un exponent al speței”, și nu o individualitate. Denumită „un Hamlet feminin”, Vitoria dă dovadă de o „luciditate excesivă” în opinia criticului. Astfel, ea „bănuiește cu metodă, cercetează cu disimulație, pune la cale reprezentațiuni trădătoare și, când dovada s-a făcut, dă drum răzbunării”. Conform lui Călinescu, opera trebuie redusă la „noțiunea unei civiliza...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in