Comparație Miorița

„Baltagul” a fost publicat de Mihail Sadoveanu în anul 1930 și este un roman tradițional, mitic, obiectiv și realist, care ilustrează viziunea despre lume și creație a autorului, surprinzând totodată viziunea mioritică asupra morții într-o nouă interpretare. Optând pentru un roman tradițional, în care este promovată credința religioasă ortodoxă românească, Sadoveanu pune semnul egalității între literatură și lumea trăită, opera sa fiind un „poem al naturii și al sufletului omului simplu”. Prin urmare, viziunea autorului, dar și tematica romanului pornesc de la principala coordonată a realismului, și anume, crearea unei opere autentice în care sunt apărate și promovate valorile tradiționale, precum și întoarcerea la originile literaturii.

Inspirat de balada populară „Miorița”, Sadoveanu așază la temelia viziunii sale întâmplarea celor trei ciobani, optând pentru deschiderea romanului cu un motto, alcătuit din două versuri ale baladei: „Stăpâne, stăpâne/ Mai chiamă ș-un câne…”. Opera „Miorița” a fost culeasă de Alecu Russo de la niște păstori din munții Vrancei. Aceasta a fost publicată într-o culegere intitulată „Poezii poporale. Balade. (Cântece bătrânești)”, adunate de poetul Vasile Alecsandri într-o Antologie ce a fost publicată în anul 1852. „Miorița” zugrăvește mitul popular mioritic, referitor la concepția asupra morții. Aceasta este văzută ca o realitate acceptată asemenea unui eveniment firesc ce încheie existența umană. Moartea nu este privită ca un...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in