Vitoria Lipan

Roman tradițional, „Baltagul” prezintă tabloul unei lumi obiective descrisă în existența ei social-istorică. Acțiunea se petrece într-un spațiu real și obiectiv, urmărind evoluția personajelor într-un timp real. Eroii sadovenieni sunt de asemenea surprinși într-un spațiu real, pornind de la Măgura Tarcăului până în ținutul Dornelor și într-un timp determinat, din toamnă până în primăvară. Personajele sadoveniene sunt dominate de o singură trăsătură de caracter încadrându-se într-o tipologie general umană. Vitoria Lipan, protagonista romanului, este personajul reprezentativ pentru comunitatea „locuitorilor de sub brad”.

Portretul fizic

Caracterul arhetipal al eroinei este sugerat de portretul fizic realizat din perspectiva naratorului. Trăsăturile fizice nu o individualizează pe Vitoria ca personaj, însă lumina care izvorăște din forul ei interior exprimă inteligența vie și forța ei interioară. Printr-un detaliu semnificativ legat de privirea ei care era „dusă departe”, naratorul surprinde neliniștea și zbuciumul interior ce se accentuează pe parcurs ce vremea trece fără vreo veste de la soțul său, Nechifor. Așadar, portretul fizic pune în evidență o frumusețe sobră, austeră și spiritualizată, definind inteligența ca trăsătură de caracter.

Portretul moral

Mai multe ipostaze sunt surprinse pentru a alcătui portretul moral al eroinei. Vitoria reprezintă tipul femeii de la munte definită prin firea energică, dârză și hotărâtă, prin hărnicia și priceperea cu care are grijă de gospodărie sau face negoț, prin credința neabătută în Dumnezeu și în tradiție. Vitoria apără, de asemenea, rânduielile vechi după care comunitatea arhaică a oierilor se conduce. Ea citește semnele naturii și pe cele trimise de divinitate pentru a-i lumina calea spre adevăr. Înainte de a porni pe urmele lui Nechifor Lipan, Vitoria se oprește la mănăstirea Bistrița, unde face danie și se închină la icoana Sfintei Ana. Ea se purifică atât spiritual, cât și fizic prin post și rugăciune, dar și prin spovedanie și împărtășanie. Apoi, se succe...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in