Caracterizare

Ai studiat romanul „Nicoară Potcoavă” de Mihail Sadoveanu, iar acum trebuie să realizezi caracterizarea personajului principal? Cu ajutorul materialului pe care ți-l pune la dispoziție echipa Liceunet vei reuși să identifici trăsăturile de caracter definitorii și vei afla câte dintre acestea sunt conturate de autor și care reies din interacțiunea cu alte personaje sau din acțiunile sale.

Personajul principal al romanului poartă chiar numele acestuia: Nicoară Potcoavă, domn al Moldovei în anii 1577 și 1578. Personaj individual, masculin, de inspirație istorică (nu este personaj fictiv), Nicoară a dus la bun sfârșit datoria sa față de țară și a avut un destin tragic, fiind ucis la numai un an după înscăunarea sa în calitate de domnitor....

La început, Nicoară era un oștean moldovean și hatman al cazacilor zaporojeni de la Pragurile Nipruluiși locuia la Zid Negru (pe malurile Niprului). Părinții săi erau sotnicul Petrea și jupâneasa Calomfira (soția cneazului Iurg Liteanul). Fusese crescut în casa negustorului armean Mati Harian din Liov, a studiat la Bar și a învățat să mânuiască armele de la cazacii zaporojeni.

Trăsătura care evidențiază cel mai bine personalitatea domnitorului este un simț acut al datoriei, pe care acesta o împlinește chiar cu prețul vieții («înnoirea sufletului omenesc nu se face decât cu durere. Unii își trăiesc viața, alții o închină unui vis»). Fiind frate cu Ioan Vodă cel Viteaz (domnitor și el, înaintea lui Nicoară), Nicoară Potcoavă este martor la uciderea mişelească a acestuia la Roşcani, în anul 1574. Drept răzbunare, el încearcă în lunile august-septembrie ale anului 1577 să cucerească tronul Moldovei împreună cu 330 de oameni conduşi de hatmanul Şah şi moldoveanul Topa.”

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in