Comentariu

Pe această pagină vei găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru a înțelege și pentru a învăța poezia lui Mihai Eminescu, dar și pentru a scrie un comentariu cât mai comple…

...

Introducere

În partea introductivă a eseului trebuie să menționezi curentul literar în care este încadrată opera lui Mihai Eminescu. Această precizare este esențială deoarece romantismul influențează viziunea despre lume și creație a poetului. Prin urmare, dacă analizăm poezia „Scrisoarea I” observăm că toate elementele compoziționale (temele, motivele, limbajul artistic, secvențele poetice etc.) reflectă viziunea romantică a lui Eminescu. Astfel, putem începe cu menționarea faptului că elementele de compoziție dovedesc încadrarea poeziei în romantism, ele având totodată un rol important în transmiterea mesajului poetic.

Exemplu

„Scrisoarea I” este o meditație filozofică asupra destinului uman, publicată de către Mihai Eminescu la sfârșitul secolului al XIX-lea. Această creație de factură romantică…

...

Tema

Pentru a identifica tema/temele poeziei „Scrisoarea I”, trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului. Analizând cele cinci tablouri poetice vei observa faptul că poemul are la bază o serie de teme și motive strâns legate de viziunea romantică eminesciană. Astfel, este important să precizezi faptul că viziunea eminesciană despre lume a fost influențată de ideile filozofului german Schopenhauer, pesimismul devenind coordonata de bază a poemelor sale. Prin urmare, temele poeziei „Scrisoarea I” nu sunt decât o prelungire a viziunii pesimiste eminesciene.

Exemplu

Principala temă a poemului, care dovedește caracterul romantic al acestuia, dar totodată evidențiază și viziunea despre lume a poetului este tema condiției omului de geniu, reprezentat de imaginea ,,bătrânului dascăl…

...

Comentariu pe secvențe

Secvențele lirice ale poeziei eminesciene sunt reprezentate de cele cinci tablouri ale acesteia. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând cele cinci tablouri lirice din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: antiteza, metafora, comparația, hiperbola etc.) și vei evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Eminescu.

De asemenea, vei observa relația de simetrie între incipit și final, dar și principalele relații de opoziție. Totodată, poți identifica ușor laitmotivul poeziei, adică imaginea poetică/ideea care se repetă de mai multe ori. În acest fel, dai dovada înțelegerii unor concepte operaționale importante, realizând conexiuni cu viziunea romantică a poetului.

Exemplu

Poemul are la bază o serie de teme și motive romantice, viziunea despre lume a poetului fiind puternic influențată de ideile filozofului german Schopenhauer. Astfel, incipitul este reprezentat de primul tablou, acesta din urmă fiind dominat de imaginea lunii, astrul tutelar al nopții care creează la nivelul primei părți a poemului o atmosferă de vrajă, romantică.

Prin intermediul lunii – laitmotiv al poeziilor eminesciene – …

...

Elementele de versificație (rimă, ritm, măsură)

Analizând elementele de versificație, te vei referi la modul în care sunt dispuse versurile, la gruparea strofică și la felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei „Scrisoarea I”. Astfel, vom observa faptul că, în general, sunt respectate regulile prozodiei tradiționale, Eminescu preferând muzicalitatea obținută prin me…

...

Încadrare în romantism

Analizând elementele de compoziție ale poeziei eminesciene vei observa faptul că acestea au anumite particularități care fac posibilă încadrarea poeziei în linia romantismului. Dacă în introducere este esențial să numești curentul literar căruia îi aparține poezia, în cuprins este de asemenea important să evidențiezi amprenta romantismului asupra poeziei, oferind exemple relevante în acest sens.

Temele și motivele utilizate, viziunea pesimistă, de inspirație schopenhaueriană, utilizarea antitezei sunt dovezi ale apartenenței textului …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in