Comentariu literar

Introducere

În introducerea oricărui eseu sau comentariu despre poezia „Revedere” este important să menționezi date generale privind tema/ temele poeziei, precum și data publicării. Poți adăuga informații referitoare la autorul operei, iar date despre contextul în care aceasta a fost concepută sunt mereu binevenite.

De reținut: introducerea cuprinzătoare va convinge profesorul corector încă de la început de faptul că ești bine familiarizat cu subiectul propus!

Exemplu

„Revedere” este o poezie romantică semnată de Mihai Eminescu, fiind o creație de maturitate a poetului. Publicată pentru prima dată în anu…

...

Tema

O analiză pertinentă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Revedere”, avem de-a face cu tematici precum condiția umană plasată în antiteză cu cea a naturii și a universului în general. 

Exemplu

Tema poeziei este efemeritatea existenței umane, comparată cu veșnicia naturii, față de c…

...

Explicarea titlului

În ceea ce privește titlul poeziei „Revedere”, trebuie să menționezi detalii legate de simbolistica acestuia. Titlul unei creații literare nu este niciodată ales la întâmplare, ci tocmai pentru a însuma ceea ce este mai important de reliefat în opera respectivă. Observă legătura strânsă dintre titlul poezi…

...

Rezumat

Recomandăm realizarea rezumatului poeziei „Revedere” de Mihai Eminescu dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/ temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să agrumentezi rezumatul folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Prima strofă debutează cu o adresare directă către codru din partea eului liric. Aceasta ia forma unei interogații: „- Codrule, codruţule,/ Ce mai faci, drăguţule”. Dimensiunea temporală individuală predomină în această secvență („Că de când nu ne-am văzut/ Multă vreme a trecut”), în care eul liric meditează asupra unei pe…

...

Figuri de stil

Limbajul utilizat de Eminescu în versurile poeziei „Revedere” oferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul figurilor de stil. Astfel, poezia de față es…

...

Argumentare operă lirică

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Revedere” la genul liric, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestui gen literar: autorul exprimă în mod direct propriile gânduri, idei și sentimente cu ajutorul prezenței eului liric, care, la rândul său, își face s…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in