Comentariu

...

Tema

Tema operei reprezintă un aspect foarte important în receptarea viziunii artistice a autorului. Tema acestei scrieri va fi identificată pornind, în primul rând de la titlu, care ne oferă indicii clare referitoare la aceasta, dar și prin prisma motivelor literare întâlnite în text și a mesajului transmis.

Exemplu

Poemul „Povestea Dochiei și ursitorile” este un poem de inspirație folclorică ce ilustrează această temă printr-un fir epic al textului, prin trimiterea la etnogeneza poporului român. Tema naturii este împle…

...

Interpretarea versurilor

Interpretarea versurilor este o parte a comentariului care exprimă analiza personală a conținutului textului. Paragraful dedicat acestei analize oferă evaluatorului informații despre modul în care cititorul percepe opera. Această analiză se va face având la bază aspecte legate de limbaj artistic, mesaj și modalitate de exprimare a sentimentelor, gândurilor și ideilor autorului.

Exemplu

Poemul prezintă sub formă de versuri baladești o poveste folclorică ce face trimitere la mitul etnogenezei poporului român. Natura este invocată încă din primele versuri și menținută ca martor al confesiunii: „Crește iarba, mări, iară,/ Bătută la vânt de vară/ Unde mi-i pădurea rară…

...

Caracteristici ale limbajului poetic

Limbajul poetic este o componentă importantă a operei literare deoarece el conferă unicitate și originalitate textului, fiecare autor având forme proprii de exprimare a ideilor, gândurilor și sentimentelor. Interpretarea limbajului poetic se va face pornind de la mijloacele artistice utilizate, figuri de stil sau imagini artistice, și de la expresivitatea versurilor.

Exemplu

Limbajul poetic eminescian se remarcă de obicei printr-o expresivitate bogată și profundă. Textul poemului de ispirație folclorică „Povestea Dochiei și ursitorile” abundă în imagini artistice un un bogat potențial expresiv. De exemplu, poetul in…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in