Comentariu literar

Introducere

Introducerea este punctul de pornire al comentariului, iar ideile expuse trebuie să fie bine definite alături de structurare clară a eseului. Aceasta trebuie să cuprindă informațiile cele mai importante despre operă. Trebuie să menționezi în ce perioadă a fost publicată, dar și să o încadrezi într-un curent literar, în cazul acesta fiind vorba despre o poezie ce se încadrează în romantism. De asemenea, este foarte important ca în introducere să precizezi unele aspecte legate de operă, precum: numele acesteia și al autorului, dar și câteva cuvinte despre stilul scriitorului. Având o introducere corectă și promițătoare vei atrage atenția profesorului corector încă de la începutul lucrării, iar astfel vei avea șanse mai mari de a obține un punctaj bun.

Exemplu

Poezia „Pe lângă plopii fără soț” a fost publicată pentru prima oară în revista „Familia” în anul 188…

...

Tema

Eseul tău trebuie să conțină informații referitoare la tema poemului Pe lângă plopii fără soț, aceasta influențând într-o mare măsură construcția operei. Totodată, este important ca aceste aspecte s…

...

Semnificația titlului

Eseul tău trebuie să conțină informații referitoare la titlul poemului, acesta fiind de mare importanță pentru po…

...

Interpretarea versurilor

Comentariul pentru Pe lângă plopii fără soț te va ajuta să delimitezi și să înțelegi cum au fost construite secvențele lirice ale poemului - lucru ce te va ajuta la interpretarea versurilor. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând strofele din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitetul, metafora, comparația, personificarea etc.) și vei evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Eminescu.

Exemplu de interpretare a versurilor pentru Pe lângă plopii fără soț

Organizată în două secvențe, creația marelui poet român abordează tema iubirii și a naturii. Cele două secvențe lirice sunt prezentate gradat. Astfel prima secvență, ce exprimă emoția dragostei și este formată din strofele 1-8, are o gradație ascendentă, iar cea de-a doua secvență, ce cuprinde strofele 9-11, are o gradație descendentă și ilustrează dezamăgirea iubitului. Relația dintre cele…

...

Figuri de stil

Cu ajutorul procedeelor artistice folosite de autor în poezie, vom identifica mai ușor sentimentele și gândurile eului liric. Este important să precizezi faptul că poemul romantic se încadrează în tiparul poeziilor romanti…

...

Poezie romantică

Eseul tău trebuie să dezvolte conceptele specifice curentului romantic. Este important să dai câteva detalii despre perioada în care s-a manifestat acest curent în rândul poeților români, să identifici și să explici care sunt elementele tipice acestuia. Încadrând poezia la romantism dai dovada înțelegerii unor concepte operaționale importante, realizând conexiuni cu viziunea poetului.

Exemplu

Romantismul este un curent literar originar din Anglia, remarcat la începutul secolului al XIX-lea, ce s-a răspândit pe în…

...

Antiteză

Antiteza este o figură de stil ce implică punerea în comparație a două situații, sentimente, personaje sau idei, care sunt diametral opuse, cu scopul de a le scoate în evidență, de a le valorifica. Antiteza este deseori folosită în operele romantice, pentru a pune în valoare anumite elemente.

Exemplu

Antiteza în poemul „Pe lângă plopii fără soț” o regăsim la mai multe nivele.…

...

Încheiere

Concluzia trebuie să sintetizeze conținutul eseului, dar poate include și o opinie personală sau părerea unui critic literar. În cazul acestei opere, încheierea poate rezuma principalele observații pe care le-ai prezentat în cuprins.

Exemplu

Concluzionând, poezia „Pe lângă plopii fă…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in