Lock

Comentariu literar

Lock

...

Explicația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezie nu este lipsit de semnificație. Astfel, titlul „Odă (în metru antic)” denumește creațiile literare lirice cu caracter solemn, în care se face un elogiu. Concordanța dintre titlul poeziei și versurile acesteia este evidentă, titlul anticipând semnificațiile conținutului liric.

Exemplu

Întrucât oda este un cântec de slavă, dedicat unei personalități, titlul …

...

Tema

Pentru a identifica tema poeziei „Odă (în metru antic)”, trebuie să ai în vedere sentimentele pe care eul liric le transmite și atmosfera creată la nivelul poeziei. Astfel, din felul în care este construit universul liric se poate deduce că tema abordată este specifică poeziilor aparținând romantismului, pentru că și aceste versuri sugerează eternele idei romantice: condiția geniului, aspirația spre absolut.

În comentariul tău nu trebuie să…

...

Comentariu pe scurt (secvențe lirice)

Secvențele lirice ale poeziei lui Eminescu sunt reprezentate de cele cinci strofe ale acesteia. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei.

Astfel, analizând cele cinci strofe din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui text: epitetul, metafora, comparația, personificarea etc.) și vei evidenția semnificațiile acestora, prin raportare la viziunea despre lume a lui Eminescu.

Simbolul este un alt procedeu artistic prezent în textul poetic, acesta presupunând utilizarea numelui unui obiect concret pentru a ascunde o idee abstractă. În acest fel, dai dovada înțelegerii unor concepte operaționale importante, realizâ…

...

Expresivitatea textului (figuri de stil, imagini artistice)

Expresivitatea poeziei „Odă (în metru antic)” se referă la limbajul pe care îl folosește poetul în versurile sale. Această expresivitate se manifestă cu ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil. Cu alte cuvinte, poezia „Odă (în metru antic)” este un text expresiv datorită podoabelor stilistice și a cuvintelor folosite cu sens figurat. Stările interioare ale eului liric sunt dec…

...

Relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice

Ideea poetică predominantă a poeziei „Odă în metru antic”, de Mihai Eminescu, este revelația eu…

...

Motive literare

În „Odă în metru antic” regăsim o mare varietate de motive literare, iar unul dintre cele mai reprezen…

...

Apartenența la genul liric

În comentariul tău nu trebuie să lipsească trimiterile la genul liric, poezia fiind ca specie literară o odă. Astfel, e relevant să precizezi în eseul tău că poemul „Odă (în metru antic)”, este o specie a genului liric, mai exact o odă ce sintetizează marile probleme ale existenței umane, conturând viziunea romantică a lui Eminescu.

Exemplu

În primul rând, poezia aparține genului liric și este o odă, ea reflectând principiile romantice eminesciene. Conform DEX, oda este o „creație literară lirică cu caracter solemn, în care se face un elogiu”. Poezi…

...

Apartenența la romantism

Dacă în introducere este esențial să numești perioada culturală căreia îi aparține poezia, în cuprins este de asemenea important să evidențiezi amprenta romantismului asupra poeziei, oferind exemple relevante în acest sens. Viziunea despre lume, aspirația spre a…

...

Artă poetică

Precizarea că poezia „Odă (în metru antic)” este o artă poetică este fundamentală. Analizând elementele de compoziție ale poeziei eminesciene vei observa faptul că acestea au anumite particularități care fac posibilă încadrarea poeziei în linia romantismului, poezia fiind o artă poetică filosofică. Așadar, poetul respectă regulile unei a…

...

Mărcile eului liric

În ceea ce privește prezența mărcilor lexico-gramaticale în poezia „Odă (în metru antic)”, acestea arată implicarea totală a eului liric și exprimarea directă a sentimentelor. Așadar, lirismul subiectiv în poezia lui Eminescu este dovedit prin folosirea formelor verbale și pronominale la persoana I, numărul singular. Prezentându-le, demonstrăm faptul că eul liric est…

...

Elementele de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei „Odă (în metru antic)”. Prin urmare, este important să menționăm gruparea strofică și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei. Astfel, în ceea ce privește rima, remarcăm faptul că versurile nu au rimă. Măsura este inegală, oscilează între 11-15…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in