Comentariu

...

Tema

O analiză completă a oricărui text literar trebuie să conțină informații referitoare la tema reflectată în cadrul lucrării analizate. Este important să menționezi faptul că, în cazul poeziei „Numai poetul”, avem de-a face cu teme și abordări tipic eminesciene, precum condiția și rolul poetului în lume, pe care autorul le contemplează, aflându-se el însuși în postura de creator.

Exemplu

Tema poeziei este reprezentată de rolul și condiția poetului în lume. Astfel, poetul se bucură de un statut …

...

Comentariu pe strofe

Recomandăm realizarea comentariului poeziei dedicând o atenție sporită structurii poeziei, precum și fiecărei idei și imagini artistice prezente în fiecare strofă. Astfel, în redactarea acestui comentariu nu vei întâmpina dificultăți dacă vei ține cont de tema/temele principale abordate prin intermediul acestei opere literare și exprimate prin intermediul figurilor de stil. Nu uita să argumentezi folosind exemple întâlnite în text!

Exemplu

Poezia se împarte în două strofe inegale ca lungime, prima având șase versuri, pe când cea de-a doua, opt. Ea este concepută în forma unei comparații între statutul muritorilor pe Pământ și cel al poetului, care se deosebește radical de aceștia, având posibilitatea de a …

...

Apartenența la genul liric

Pentru a motiva corect apartenența poeziei „Numai poetul” la genul liric, trebuie să ai în vedere caracteristicile acestui gen literar: autorul exprimă în mod direct propriile gânduri, idei și sentimente cu ajutorul prezenței eului liric, care, la rândul său, își face simțită prezența în text prin mărci lexico-gramaticale. Modul principal de expunere într-un text liric este fie monologul liric (adresat sau nu), fie descrierea. O operă lirică nu prezintă fapte,…

...

Elemente de versificație

Elementele de prozodie sau de versificație se referă la modul în care sunt dispuse versurile poeziei. Prin urmare, este important să menționezi gruparea strofică, precum și felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei: rima, măsura și ritmul.

Exemplu

Prozodia poeziei „Numai poetul” este atipică, întrucât nu este caractrerizată de simetrie, așa cum se petrece în cazul multor altor …

...

Artă poetică

Arta poetică este un concept ce desemnează un set de reguli privind „nașterea“ sau „facerea“ poeziei, ori, în general, tehnica literaturii – cu abordări dinspre genuri sau specii literare, dinspre prozo…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in