Comentariu

...

Tema operei

Atunci când avem de identificat tema unui text literar trebuie să avem în vedere trăirile transmise, motivele literare, dar și viziunea despre lume a autorului. Un indiciu prețios ne este oferit de perioada istorică în care a fost scrisă opera, astfel putând încadra textul într-un curent literar. Se cunoaște faptul că fiecare autor se încadrează într-un anumit curent literar, temele și motivele abordate în opera sa fiind specifice curentului la care se raportează. De aceea este foarte important să ne informăm despre fiecare text pe care îl abordăm.

Exemplu

Tema basmului o reprezintă iubirea dintre o ființă pământeană și una nemuritoare, temă abordată de Eminescu și în basmul „Fata-n grădina de aur”,…

...

Interpretarea versurilor

O dovadă clară a înțelegerii unui text literar este interpretarea versurilor, iar pentru a realiza corect acest lucru trebuie să se țină cont de structura textului, de simbolurile centrale în jurul cărora se construiește universul poetic și de tema textului. În cazul acestui basm se impune realizarea unui scurt rezumat. 

Exemplu

Considerat un basm în versuri, acest text nu are formula tipică de început a basmului, ci începe cu o interogație: „Ce lumină-i și ce vorbe/Jos sub grinzile colibei?”. Aflăm despre nașterea lui Miron, fiu de cioban căruia ursitoarele după ritualul botezului i-au ursit „Ca și leii să fii tare/ Și frumos ca primăvara,/ Să fii gingaș ca o floare,/ Luminos ca luna seara;/ Și…

...

Elemente de versificație

Muzicalitatea operei este dată de folosirea elementelor de versificație. De regulă, trebuie să identificăm tipul de rimă, măsura, felul în care sunt așezate strofele, câte versuri au.

Exemplu

Textul este structurat pe strofe de câte nouă versuri, cu ritm trohaic și cu o s…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in