Comentariu pe strofe

„Memento Mori” (Panorama deșertăciunilor) este cel mai întins poem al lui Mihai Eminescu, publicat după moartea sa. Opera scrisă în perioada în care poetul era la studii în Viena este alcătuită din 217 strofe, de câte șase versuri fiecare și prezintă în versuri istoria lumii. Poemul abundă în figuri de stil, fiind întâlnite atât epitete, cât și metafore, personificări sau comparații.

Prima secvență a poemului setează cadrul pentru secvențele ce vor urma și debutează cu prezentarea lumii ca prin vis. Poetul creionează două lumi în antiteză, cea a închipuirii și cea aievea. Autorul folosește epitete pentru a descrie lumea visului, una cu „visuri fericite” și „mândre flori de foc” și lumea aievea, ce se aseamănă cu realitatea, una unde „cu sudori muncite/ Te încerci a scoate lapte din a stâncei coaste seci”.

Deoarece realitatea nu poate fi schimbată, „Toate au trecut pe lume, numai răul a rămas”, poetul preferă să exploreze lumea viselor „Las-să dorm... să nu știu lumea ce dureri îmi mai păstrează”.

Astfel, poetul, ascultând glasul gândurilor sale, prefațează versurile ce vor urma: „Uriașa roat-a vremei înapoi eu o întorc și din istoria lumii/ Acolo îmi place roata câte-o clipă s-o opresc!”.

Cea de-a doua secvență prezintă cetatea Babilonului și civilizația sumeriană. Poetul amintește de grădinile Semiramidei, una dintre cele șapte minuni ale Antichității, dar și de Sadarnapal și cetatea Ninive. Trecutul este descris glorios, cu epitete, iar Babilonul apare ca o „cetate mândră”, cu „o mare de palate”, cu „ziduri uriașe” și „mari grădini suite-n nori”, în timp ce prezentul este cuprins de decădere: aerul se-ncheagă în tablouri mincinoase, singurii care au făcut față trecerii timpului fiind munții - „garzi de piatră”.

Secvența a treia este dedicată Egiptului. Și aceasta abundă în figuri de stil și debutează cu descrierea Nilului, care „mișc…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in