Relația incipit-final

În structura unei opere lirice, incipitul și finalul au un rol important, fiind elementele compoziționale care asigură relația dintre lumea cititorului și lumea imaginară. Incipitul este o formulă de început și are consecințe în desfășurarea ulterioară a operei și poate fi un vers, un cuvânt, o sintagmă - cu o anumită relevanță ideatică sau expresivă. În funcție de viziunea artistică și structurală a autorului, incipitul poate lua forme diverse: interogație retorică, exclamație, metaforă, simbol, reluarea titlului, dialog liric între două instanțe poetice etc. Finalul reprezintă formula de încheiere a unei opere literare, care ilustrează viziunea autorului asupra evenimentelor prezentate. Finalul poate fi deschis - opera poate continua - sau închis – totul este lămurit. Textul poetic cuprinde o succesiune de tablouri, de secvențe lirice determinate de substanța ideatică, de o imagine a naturii, o stare de spirit, o trăire a eului. Relațiile dintre secvențe pot fi de simetrie sau de opoziție.

„Luceafărul” este poem filosofic și romantic, scris de Mihai Eminescu și este considerat de către criticii literari ca fiind cea mai reprezentativă și complexă creație a autorului, întrucât conține toate temele prezentate în operele eminesciene. Poemul este inspirat din basmul „Fata din gră...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in