Paralelă Noapte de decemvrie

„Luceafărul” și „Noapte de decemvrie” reprezintă cele două sinteze principale ale operelor celor doi poeți. Ambele au fost scrise în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, „Luceafărul” fiind publicat pentru prima dată în anul 1993, iar „Meka și Meka” (proza ce se află la baza poemului „Noaptea de decemvrie”), în 1890. Atât „Noapte de decemvrie”, cât și „Luceafărul” au fost inspirate de opere epice. Pe când Eminescu s-a inspirat din basmul german „Fata din grădina de aur”, Macedonski a pornit de la poemul în proză „Meka și Meka”.

Între temele principale ale celor două creații se observă varii asemănări. De exemplu, atât „Luceafărul”, cât și „Noapte de decemvrie” fac referiri la condiția omului de geniu, a omului superior, care, aflat în drumul său către atingerea idealului absolut, refuză, în final, orice compromis. Regăsim în ambele lucrări condiția tragică a poetului aflat într-o lume ostilă, incompatibilă cu idealurile sale. Această tematică este, însă, abordată altfel de către Macedonski față de Eminescu. Pe de-o parte, geniul eminescian alege retragerea din lumea cotidiană în universul ideilor înalte, de unde contemplă cu răceală zădărnicia existenței umane. Pe de altă parte, filoso...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in