Eseu

Învață să scrii un eseu despre poezia Luceafărul, indiferent de cerința pe care o vei primi la școală sau la examenul de Bacalaureat consultând informațiile de pe această pagină. Eseul conține variante de răspuns la diverse cerințe care se pot regăsi în subiectele pentru examen, precum: tema poemului, viziunea despre lume a autorului, elemente de limbaj, elemente de prozodie, elemente de structură și compoziție.

Totuși, pentru a avea un material cât mai complex îți recomandăm să citești și celelalte pagini din cadrul eBook-ului, întrucât aici au fost menționate doar datele generale despre poezia lui Eminescu. Dintre acestea recomandăm pentru examenul de Bacalaureat:

Eseu 

Poemul „Luceafărul” de Mihai Eminescu a fost publicat pentru prima dată în anul 1883 în almanahul societății literare „România Jună”. Un an mai târziu, opera a fost publicată în prima ediție a volumului „Poesii”. Mulți dintre criticii literari români consideră acest poem drept cea mai remarcabilă operă semnată de Mihai Eminescu.

Tema centrală a poemului este reprezentată de condiția tragică a omului de geniu. La aceasta se adaugă modul de raportare al acestuia la lumea înconjurătoare, la problematica dragostei și a cunoașterii. Iubirea este surprinsă în dublă ipostază: cea cosmică (între Hyperion și fata de împărat) și cea terestră (între Cătălin și Cătălina). Luceafărul este un element ce atrage atenția asupra impo...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in